Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce JEDYNKA im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Doradca zawodowy

Anna Sylwia Nowaczyk

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 1. uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 2. uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W roku szkolnym 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Zasoby dla ucznia i rodzica

Ścieżka edukacyjna. 
Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019r.

sciezki kształcenia

Zasoby multimedialne dla ucznia i rodzica:

 • odrobina wiedzy o szkolnictwie:
  filmy o zawodach
 • http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ drogi zawodowe
 • http://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
  wybór szkoły i zawodu
 • http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu

mapa karier

 • https://mapakarier.org/#/map?_k=u158e9

Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów:

 • wyszukiwarka zawodów http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

katalog zawodów – wybieram zawód

 • http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

karty zawodów

 • http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

opis grup zawodowych

 • http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

wybieram studia

 • http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register

wybieram studia

 • https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164

Testy i ćwiczenia diagnostyczne:

 1. testy diagnostyczne
 • http://rpz.pceluban.pl/?page_id=16588test
  moje zainteresowania a kierunek studiów
 • https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/test

wybieram zawód

 • http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy
  test przedsiębiorczości
 • http://www.e-zamek.pl/
  test Labirynt zawodów
 • http://www.labirynt-zawodow.progra.pl/index.html?page=przetestuj-sie
 • gra Klocki kariery – planowanie kariery http://www.klockikariery.ore.hm.pl/
 • test zainteresowań i predyspozycji zawodowych http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/index.htm
 • test obszarów i kompetencji zawodowych http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/form,2,0.htm
 • gotowość do kariery http://www.kdk.progra.pl/
 • zbiór testów doradczych http://www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl/doradztwo/testy.html
 • zbiór testów i narzędzi zaawansowanych http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
 • test osobowości https://www.16personalities.com/pl
Skip to content