Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

RODO

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi
ul. Darłowska 18,

76-270 Ustka,

Administrator danych osobowych – Dyrektor Bogumiła Lenard

e-mail: sp1dyrektor@wp.pl

Inspektor danych osobowych – Gabriela Rajnert

e-mail: gabriela.sp1@wp.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. L. Teligi z siedzibą w 76-270 Ustka ul. Darłowska 18
  • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. kpt. L. Teligi w Ustce jest Pan/Pani Gabriela Rajnert e-mail: gabriela.sp1@wp.pl;
  • Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO;
  • odbiorcą Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych będą organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań;
  • Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu w szkole, następnie przekazane do archiwum szkolnego na okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią i Państwa dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowymJest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku szkolnego Państwa dziecka.

Załączniki:

Skip to content