Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce rozpoczyna się 4 września 1945r. Była to pierwsza polska szkoła na Pomorzu Środkowym, co uzasadnia jej zaszczytne miano usteckiej Alma Mater. 

Jednak budynek szkoły ma dłuższą, prawie stuletnią historię. 15 lipca 1911r. wmurowano kamień węgielny pod budowę (niemieckiej wtedy) szkoły. Projekt budynku złożył radca budowlany z Bydgoszczy – Friedrich Engelbrecht, który urzeczony pięknem nadmorskiego miasta, za swą pracę nie zażądał zapłaty. Tak się wszystko zaczęło!
Budowę prowadzono niezwykle szybko. Już 6 sierpnia odbyła się uroczystość oddania nowej szkoły. Ciekawostką jest, że w gmachu znalazły swą siedzibę szkoły różnego szczebla: podstawowa, średnia i zawodowa.

Szkoła podstawowa działała do 1944 r., kiedy to zajęcia zawieszono, a w budynku zorganizowano szpital wojskowy. Po wyzwoleniu obiekt zachował się w dobrym stanie, był też wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe. Dlatego już 4 września 1945 r. rozpoczęto pierwszy rok szkolny w polskiej szkole w Ustce.

Początkowo 27 uczniów rozpoczęło naukę w 7 oddziałach (z powodu różnic wiekowych), ale pod koniec roku szkolnego, na skutek postępującego procesu przesiedleńczego, liczba dzieci wzrosła do 256 i systematycznie wzrastała w latach następnych. Funkcję pierwszego kierownika szkoły powierzono polskiemu nauczycielowi Stanisławowi Koskowskiemu. Praca nauczycieli dawała dobre rezultaty, kolejne roczniki uczniów powiększały grono absolwentów szkoły. 

W marcu 1951 r. stanowisko kierownika szkoły objął 
Jerzy Rebow. Wtedy też powstały różne kółka młodzieżowe: teatralne, PCK, zespół taneczny, chór szkolny i drużyny harcerskie. Działająca w nich młodzież udzielała się nie tylko na terenie szkoły i miasta, ale także w sąsiednich miejscowościach. Największym sukcesem w tym okresie było I miejsce zespołu artystycznego w województwie i zakwalifikowanie się do Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Artystycznych, który odbył się 22 lipca 1953 r. w Warszawie. Występy młodzieży z Ustki miały miejsce w Łazienkach oraz na Bielanach, gdzie zgromadziły 6 tysięcy widzów.

W roku szkolnym 1958/1959 nastąpił podział placówki na szkołę nr 1 i nr 2. My zostaliśmy w „Jedynce”. Od 1962 r. funkcję dyrektora szkoły przez 23 lata pełnił Stanisław Dutka. W 1985 r. jego miejsce zajęła dyrektor Regina Hoffmann-Szczepańska, a w 1990 r. dyrektorem szkoły została Bogumiła Lenard, która kieruje szkołą do chwili obecnej.

Ważną datą w dziejach szkoły jest 19 czerwca 1960 r. – wówczas otrzymaliśmy swój sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Należy on do najważniejszych symboli szkoły. Towarzyszy ważnym uroczystościom, podobnie jak hymn, który powstał w 1995 r. z okazji 50 – lecia placówki. Autorem słów jest Leon Sęk, zaś muzykę skomponował Wojciech Kacperski.

Kolejnym kamieniem milowym w dziejach „Jedynki” jest rok 1971. 12 czerwca szkoła otrzymała imię kpt. Leonida Teligi. Zapisał się on w kronikach światowego żeglarstwa jako pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat. Rejs jachtem „Opty” trwał 165 dni. Honorowym gościem uroczystości był brat wielkiego żeglarza – Stanisław Teliga. Z tej okazji ufundowano pamiątkową tablicę, która obecnie znajduje się obok wejścia do szkoły, a każdy uczeń „Jedynki” zna słowa patrona:

„Jeśli się naprawdę czegoś pragnie i zawzięcie do tego dąży,
Laur zwycięstwa musi do nas należeć.”

 

W 1985 szkoła świętowała 40-lecia istnienia. Ten jubileusz został powiązany z 40-leciem powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy oraz zwycięstwem nad faszyzmem. W obchodach święta uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, delegacje usteckich szkół i zakładów pracy oraz szkół z całej Polski noszących imię kpt. Leonida Teligi. Dyrektor S. Dutka wygłosił przemówienie okolicznościowe poświęcone historii i dorobkowi naszej szkoły. Wówczas też sztandar szkoły został udekorowany medalem „Za zasługi dla Województwa Słupskiego”. W 1987 roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 10 –tej rocznicy nadania imienia kpt. Leonida Teligi Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi. W tym samym roku „Jedynka” pełniła rolę gospodarza eliminacji wojewódzkich do finału Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W 2001 r. 13 czerwca nasza szkoła obchodziła rocznicę 55-lecia istnienia. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz oraz dyrektorzy szkół usteckich, gdańskiego kuratorium oświaty, dawni i obecni nauczyciele naszej szkoły, a także uczniowie. W obecności gości zostały rozdane specjalnie przygotowane na tę okazję statuetki „Lolki” ( od imienia patrona szkoły) w kategorii: nauczyciel – mistrz, uczeń – prymus, uczeń – sportowiec, przyjaciel szkoły. Uroczystość uświetnił program artystyczny przedstawiający historię szkoły. Było bardzo miło, a co niektórym zakręciła się łezka w oku.

Pamiętną datę w historii „Jedynki” stanowi 14 października 2002 r. Odbyła się wtedy uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod nowoczesny budynek szkoły w dzielnicy Ustka-Zachód. Obecni wówczas goście życzyli nam: „Niech nowa szkoła pomaga w uzyskaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą żyć godnie, radośnie – na miarę XXI wieku”. Ich słowa niedługo miały stać się rzeczywistością.
W deszczowej aurze na placu budowy zgromadziły się władze miasta, pedagodzy, rodzice i uczniowie, aby dokonać wmurowania aktu erekcyjnego.

Patron

Leonid Teliga (ur.28 maja 1917 r., zm. 21 maja 1970), to żeglarz, dziennikarz, pisarz, pierwszy Polak, który samotnie opłynął Ziemię na jachcie „OPTY” w latach 1967 – 1969.
Teliga zdobył uprawnienia sternika morskiego na kursie w Jastarni przed II Wojną Światową, a w czasie wojny brał udział w kampanii wrześniowej jako podporucznik piechoty. Trafił do Armii Polskiej na zachodzie, gdzie podobnie jak wielu innych żeglarzy, został skierowany do lotnictwa. Latał w Dywizjonie 300 jako strzelec pokładowy. W 1947 r. wrócił do Polski. Pracował jako dziennikarz, autor i tłumacz, a w wolnych chwilach również jako instruktor żeglarstwa.
Od dawna planował samotny rejs wokół globu. Postanowił zrealizować go wyłącznie własnymi siłami i bazując na swoich oszczędnościach. Rejs jachtem „OPTY” rozpoczął się 25 stycznia 1967 roku, a trasa wiodła z Casablanki na zachód, uczęszczanymi szlakami, aby po drodze odwiedzić jak najwięcej portów: Wyspy Kanaryjskie, Małe Antyle, Kanał Panamski, Galapagos, Markizy, Tahiti, Bora-Bora, Fidżi, Dakar. Teliga wszędzie był uroczyście witany, a na oceanach często rozpoznawany przez załogi jachtów i statków wszystkich możliwych bander. Okrążenie kuli ziemskiej zabrało mu 2 lata i 2 miesiące. Po powrocie do kraju Teliga został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na uwagę zasługuje fakt, że nasz patron w czasie samotnego rejsu walczył nie tylko z żywiołem oceanu, ale także z rozwijającą się chorobą nowotworową, Zmarł 21 maja 1970 roku. W czerwcu 1971 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce przyjęła imię kpt. Leonida Teligi, w obecności honorowego gościa – Stanisława Teligi – brata wielkiego żeglarza.

W czerwcu 1971 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce przyjęła imię kpt. Leonida Teligi.W obecności honorowego gościa Stanisława Teligi – brata wielkiego żeglarza, władz szkoły, miasta, rodziców i uczniów wmurowano pamiątkową tablicę na frontowej ścianie budynku. Uroczystość uświetniły występy chóru szkolnego i koła recytatorskiego.

Hymn

„W KOŁYSCE FAL”

muzyka : Wojciech KACPERSKI

słowa : Leon SĘK

Czasem się morze gniewa i złości,
lecz częściej uśmiech promienny śle:
po takim morzu żegluje Opty
w Pana Teligi samotny rejs.

W różnych formacjach walczył kapitan,
a teraz walczy w formacji wód.
Dokoła świata płynie Teliga,
a skrzydła wiatru niosą Go wprzód.

W kołysce fal budzi się Opty
wędrując za najdalszą dal:
przemierza świat,mijając porty,
by usnąć znów w kołysce fal…

W kołysce fal za horyzonty
nocą i dniem niesie Go wiatr:
Kapitan chce pobić rekordy
i pobił je przez cały płynąc świat!

I pobił rekord najszybciej w dziejach
Samotnym rejsem opłynął świat
Lecz choć już dawno wśród nas Go nie ma
To pamięć o Nim wciąż będzie trwać

A gdy będziecie w muzeum morskim
Pamięć Teligi odżyje w Was,
Bo tutaj właśnie cumuje Opty
Jacht, którym kiedyś opłynął świat.

Wizja szkoły

„Ustecka Alma Mater” od wielu lat kształci i wychowuje młodych ustczan. Partnerstwo szkoły, gminy i rodziny, realizacja programu wychowania morskiego wokół osiągnięć patrona szkoły, polskiego żeglarza kapitana Leonida Teligi oraz jego słów:

               „Jeśli się naprawdę czegoś pragnie i zawzięcie do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć”

są mottem działalności edukacyjnej, a szczególnie wychowawczej, patriotycznej i regionalnej. Szkołę charakteryzują bardzo dobre relacje między grupami społeczności, przyjazna dla wszystkich atmosfera współpracy, wzajemny szacunek, bogaty ceremoniał, podtrzymywanie tradycji i szacunek dla symboli narodowych oraz celebrowanie świat i rocznic ważnych dla historii Polski. To szkoła, która pomaga uwierzyć w siebie, sprawiedliwie ocenia, motywuje do pracy oraz potrafi dobrze uczyć z uwzględnieniem potrzeb ucznia. Odkrywa i rozwija talenty uczniów, promuje ich osiągnięcia, realizuje systematycznie liczne nowatorskie rozwiązania programowe, oferuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne zgodnie z zainteresowaniami uczniów i wnioskami rodziców w zakresie edukacji humanistycznej, matematycznej, regionalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, europejskiej, kultury fizycznej, informatycznej.

Szkoła, w której uczą się uczniowie ciekawi wiedzy, kreatywni i aktywni w życiu społeczności, mający duży wpływ na to, co dzieje się w szkole. Wysokie efekty pracy są wynikiem opracowywania i wdrażania licznych projektów edukacyjnych, w tym unijnych. Aktywnie uczestniczy w wielu programach i przedsięwzięciach proponowanych przez ministerstwo, kuratorium, fundacje, stowarzyszenia itp. Odznaczona Gwiazdą Comeniusa za aktywny udział w tym programie w zakresie realizacji projektów europejskich. Za wybitne osiągnięcia dotyczące organizowania procesów edukacyjnych została wielokrotnie wyróżniona. Posiada tytuły „Szkoły z klasą”, „Szkoły odkrywania talentów”. Dzieli się z innymi szkołami swymi doświadczeniami, licznymi przykładami dobrych praktyk w formie rozwiązań autorskich. Jest bezpieczna i opiekuńcza, gdzie żadne dziecko nie jest anonimowe, a troska o nie, jest najważniejszą powinnością każdego pracownika. Prowadzi zajęcia terapeutyczne. Z opinii rodziców i uczniów wynika, że wszyscy są zadowoleni i chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
Nowoczesna infrastruktura i baza zapewniają bezpieczeństwo każdego członka społeczności szkolnej. Absolwent „Jedynki” jest bardzo dobrze przygotowany do dalszej nauki, funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.
Poprzez realizację koncepcji pt. „Szkoła z baśni” kieruje się zasadą, by dobre i sprawdzone działania we wszystkich obszarach pracy wynikały ze zdobytego doświadczenia i ewaluacji pracy szkoły, co umożliwia kontynuowanie najwyżej ocenionych praktyk pedagogicznych, rozwój i doskonalenie pracy, a przede wszystkim sukcesy każdemu uczniowi.

„KSZTAŁCIMY I WYCHOWUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI”

Chcemy, aby Jedynka w XXI wieku była:
Doskonale wyposażoną placówką oświatową.
Liderem w dziedzinie innowacyjnych programów nauczania i nowoczesnej dydaktyki.
Wspólnotą – pedagogów i rodziców – uczących i wychowujących, dbających o bezpieczeństwo.
Szkołą, która wychowa młodych ludzi przygotowanych do dalszego kształcenia i życia, uczciwych, prawdomównych, rzetelnych i odpowiedzialnych.
Szkołą krzewiącą umiłowanie ojczyzny, zasady etyki i tolerancji.

W NASZEJ SZKOLE UCZNIOWIE:

  • Zdobędą wiedzę niezbędną do kontynuacji nauki w szkołach podstawowych;
  • Wykształcą umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i posługiwania się językiem obcym;
  • Będą prezentować postawy patriotyczne, proekologiczne, zadbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;
  • Staną się młodymi ludźmi kulturalnymi, pracowitymi, tolerancyjnymi, samodzielnymi, odpowiedzialnymi za siebie i innych.

SZKOŁA DĄŻYĆ BĘDZIE DO OSIĄGNIĘCIA MODELOWYCH CECH ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły

JEST: pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi;

UMIE: poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi, nawiązywać kontakty;

MA ŚWIADOMOŚĆ: odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią narodu i społeczności lokalnej;

POTRAFI: współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy, rozpoznać wartości;

DOSTRZEGA: niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.

Jest przygotowany do odpowiedniego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.

Skip to content