Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dyrekcja

Bogumiła Lenard

DYREKTOR

mgr geografii, nauczyciel dyplomowany, Honorowy Profesor Oświaty, menedżer oświaty, lider oświaty gminnej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Dorota Dragan

WICEDYREKTOR

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, Etyka w szkole podstawowej. Uczniowie zdobywają laury w konkursach scenicznych, recytatorskich. 

Nauczyciele dyplomowani

Beata Arcimowicz

mgr matematyki, przewodnicząca Zespołu Matematyków, twórca sukcesów uczniowskich w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich: Kangur, Liga Matematyczna, Alfik.

Wojciech Beyga

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego. Opiekun SKS, organizator Miejskiej Olimpiady Młodzieży.

Iwona Błądkowska

mgr matematyki, studia podyplomowe Fizyka z astronomią, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe Technika i informatyka.

Joanna Borkowska

mgr geografii, studia podyplomowe z przyrody. Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli przyrody, fizyki, chemii, biologii i informatyki. Propaguje wiedzę ekologiczną, regionalną, europejską poprzez udział w konkursach i akcjach: Sprzątanie Świata,
My i las, Europa w szkole. 

Krzysztof Borysiewicz

mgr historii, studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Opiekun Parlamentu Uczniowskiego.

Małgorzata Bratasz

mgr ekonomii, studia podyplomowe informatyka z przygotowaniem pedagogicznym. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika. Realizatorka innowacji pedagogicznej: "ZOSTAŃ MISTRZEM KLAWIATURY" oraz „Kurs grafiki 2D i 3D: od rysunku po wydruk przestrzenny”.

Izabela Firkowska

mgr wychowania fizycznego. Instruktor piłki ręcznej, instruktor badmintona. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć kompensacyjno - korekcyjnych. Instruktor Pływania, Instruktor Lekkiej Atletyki PZLA.

Lidia Foksińska

mgr nauczania początkowego. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika.

Dorota Grześ

mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - język angielski w nauczaniu zintegrowanym, licencjat z filologii angielskiej, Roczne Studium Bibliotekarskie. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem edukacji włączajacej i modułem pedagogiki specjalnej. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyła tytuł "Nauczyciela z klasą". Opiekun wolontariatu.

Monika Holak

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą oraz Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Wychowawców klas IV-VIII. Realizator innowacji pedagogicznej "Zabawy z ortografią". Egzaminator Okregowej Komisji Egzaminacyjnej.

Luba Hyńko

mgr muzyki, studia podyplomowe ze sztuki. "Odkrywca" młodych talentów muzycznych i plastycznych. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach plastycznych: regionalnych, ogólnopolskich.

Teresa Kamińska

mgr biologii, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Danuta Kołaczek

mgr rekreacji ruchowej, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Opiekun SKS. Uczniowie odnoszą sukcesy w Miejskiej Olimpiadzie Młodzieży, Czwartkach Lekkoatletycznych, mitingach.

Elżbieta Komorowska

mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty, Lider oświaty gminnej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Kamila Komorowska

mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej, licencjat filologia angielska.

Krystyna Kozłowska

mgr filologii polskiej, egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej; studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Krzewi kulturę i poprawność językową w konkursie "Corrida Ortograficzna".

Lucyna Kuklińska - Nurkowska

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego. Trener PZLA i LKS Jantar Ustka Instruktor rekreacji ruchowej i narciarstwa zjazdowego Organizator Miejskiej Olimpiady Młodzieży

Aurelia Majchrzak

mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową, studia podyplomowe tyflopedagogika, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności.

Marta Malinowska

mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna. Opiekun koła umuzykalniającego. Realizatorka innowacji pedagogicznej pn. "Ustka i jej okolice, wędrówki i spotkania". Współautorka Konkursu Matematycznego dla klas I-III "Liczyrzepka".

Lilla Marciniak

mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z plastyki, techniki, informatyki, kurs z gimnastyki korekcyjnej. Opiekun koła plastycznego, koordynator wychowania komunikacyjnego. 

Magdalena Masłowska

mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe Formy taneczno - gimnastyczne i aerobik, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, protokolant szkolny.

Edyta Mirańska

mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z resocjalizacją, studia podyplomowe - terapia pedagogiczno - psychologiczna, integracja sensoryczna. Posiada I i II stopień terapeuty integracji sensorycznej pod patronatem PSTIS. Pełni funkcję pedagoga szkolnego.

Elżbieta Moralewicz

mgr filologii polskiej; studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika, Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie, Informatyka w nauczaniu, Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rzecznik prasowy Szkoły.

Ewelina Pietrzyk

mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Zaangażowana w edukację językową i europejską. Jej uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego, koordynator programu Erasmus+, przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego.

Stefania Salachna

mgr pedagogiki, wdraża nowatorskie i innowacyjne metody pracy, krzewi kulturę regionalną, szkolny dekorator.

Iwona Siemaszko-Kaszuba

mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej. Współautorka szkolnych i środowiskowych uroczystości, uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ewa Spiczak-Brzezińska

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Przewodnicząca Zespołu Humanistów.

Arnold Szczucki

mgr filologii germańskiej, mgr filologii rosyjskiej, studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uprawnienia do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Anna Szydloch

mgr chemii; studia I-go stopnia chemia z fizyką; studia podyplomowe Oligofrenopedagogika.

Monika Szydloch

mgr filologii polskiej; studia podyplomowe Oligofrenopedagogika, Geografia i ochrona środowiska, Bibliotekoznawstwo, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Maciej Troczyński

mgr wychowania fizycznego, trener II klasy z piłki siatkowej, opiekun SKS, organizator Miejskiej i Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

Artur Wdowiarek

mgr wychowania fizycznego

Janusz Werra

mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe wychowanie fizyczne. Twórca sukcesów wokalnych, animator życia kulturalnego i sportowego w szkole.

Krzysztof Woźniak

mgr matematyki, studia pierwszego stopnia matematyka z informatyką, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Szkolny Koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Realizator innowacji pedagogicznej: "ZOSTAŃ MISTRZEM KLAWIATURY" oraz „Kurs grafiki 2D i 3D: od rysunku po wydruk przestrzenny”.

Mirosława Wróbel-Barczyńska

mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny Surdopedagogika, opiekun Koła Plastycznego. Realizatorka Ogólnopolskiego Programu "Czytające szkoły". Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, ogólnopolskich, regionalnych i środowiskowych..

Nauczyciele mianowani

Agnieszka Babieracka

mgr pedagogiki; studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przyroda, Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną; kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika, Wychowanie do życia w rodzinie.

Joanna Bakinowska

nauczyciel-bibliotekarz, mgr stosunków międzynarodowych, studia podyplomowe: edukacja biblioteczna z technologią informatyczną, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

Emilia Kaczmarek

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki; studia podyplomowe z zakresu Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii.

Agnieszka Markowska

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, wychowawca świetlicy szkolnej.

Małgorzata Pac - s. Dominika

mgr teologii katechetyczno-pastoralny

Anna Sylwia Nowaczyk

mgr doradztwa zawodowego i personalnego, studia podyplomowe z logopedii, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe - akademia rozwoju umiejętności trenerskich.

Karina Werra

mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Koordynator muzyczny klas 1-3, opiekun szkolnego zespołu wokalnego PRYMKA, autorka wielu sukcesów wokalnych swoich podopiecznych na szczeblach międzynarodowych, wojewódzkich, powiatowych i regionalnych.

Nauczyciele początkujący

Katarzyna Krawczyk

mgr towaroznawstwa i zarządzania jakością, licencjat turystyka i rekreacja ruchowa, studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i poradnictwo rodzinne, pedagogiczny kurs kwalifikacyjny. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem edukacji włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Katarzyna Męczyńska

mgr psychologii stosowanej UJ i prawa międzynarodowego LPU, studia podyplomowe z psychologii transportu UJ. Certyfikowany realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ORE.

Agnieszka Zygmunt -s.Teresa

licencjat teologii z przygotowaniem pedagogicznym.

Administracja

Główny księgowy

mgr Anna Skowron

Sekretarz szkoły

mgr Marzena Andrzejewska

Kierownik gospodarczy

mgr Gabriela Rajnert

Samodzielny referent

mgr Aleksandra Sokołowska

Obsługa

Małgorzata Białkiewicz

Beata Kordulewska

Małgorzata Wrzachol

Marta Krzyszczuk

Anna Przybylska

Wojciech Wróbel

Ewa Szyca

Monika Frankiewicz

Skip to content