Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. 

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski. 

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. 

Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę. 

Tym Katyń był ponad 82 lata temu. A czym jest dziś? 

Dziś Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. To nakaz ustalenia nazwisk 3870 ofiar barbarzyńskiego mordu, które do dziś pozostają bezimienne (rozstrzelani w Mińsku). To dążenie do wyświetlenia pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne nie mogą pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci. Jest naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Bo tylko wtedy zbrodnia ta może stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń. 

Źródło: katyn.ipn.gov.pl 

Odwiedź strony: 

https://katynpromemoria.pl/ portal umożliwia zapalenie symbolicznego znicza konkretnej Ofierze. Jego zapalenie pozwala nie tylko oddać cześć spoczywającym w Katyniu, ale także – poprzez krótki biogram – poznać ich historię. 

https://katyn.ipn.gov.pl/ portal poświęcony historii zbrodni katyńskiej 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zbrodnia-katynska  portal zawierający „Teki edukacyjne IPN” –  nauczyciele i uczniowie znajdą w nim źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989). 

Obejrzyj filmy poświęcone Dniowi Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=Te6gnFm4Nus 

https://www.youtube.com/watch?v=417QavvOLa8 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Skip to content