Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekrutacja do klasy I

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce 

ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji:

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie. Rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowny wniosek składa do dyrektora szkoły lub drogą elektroniczną na adres email : rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

Komisja rekrutacyjna rozpatrywać będzie tylko kompletne wnioski.

01.03.2023 – 24.03.2023 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (wnioski można pobrać z dyżurki szkoły w godz. 8.00 – 16.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja)

27.03.2023 – weryfikacja wniosków

29.03.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych-lista kandydatów dostępna będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

30.03.2023 – 31.03.2023 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia woli, które należy pobrać w zakładce rekrutacja dostarczyć do sekretariutu6 szkoły w godz. (8.00-15.00) lub odesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sp1ustka@wp.pl (w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata)

03.04.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – lista kandydatów dostępna będzie dostępna na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

Dokumenty niezbędne do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

– wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

– kserokopia pierwszej strony PIT rodzica/rodziców  (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca

Skip to content