Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami klasyfikacji śródrocznej w klasach 4-8:

Skip to content