Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Rekrutacja do klasy I

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikuje na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

1. Ibrahim Elssa

2. Radomski Sebastian

3. Sawicka Kinga

4. Sikorska Pola

Przypominamy o potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 21-22.04.2022

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikuje na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Andrusyshyn Daryna
 2. Andrzejewska Marta
 3. Błądkowska Małgorzata
 4. Bartkowska Zofia
 5. Cicha Zofia
 6. Cieślak Malwina
 7. Ćwigoń-Słomkowska Mia
 8. Ćwigoń-Szymczak Tymon
 9. Diachkov Andrii
 10. Dorofienko Kirilo
 11. Dzedzej Krystian
 12. Fila Oxana
 13. Goch Eryk
 14. Godoń Nina
 15. Grzejszczak Agata
 16. Guzińska Hanna
 17. Kajca Maja
 18. Kamińska Amelia
 19. Kapusz Milena
 20. Kostuchowski Filip
 21. Koza Aleksandra
 22. Kucyk Alicja
 23. Lotkowski Jakub
 24. Nawrot Hanna
 25. Netreba Marcel
 26. Niemkowicz Miłosz
 27. Olejniczak Natalia
 28. Pawlik Antoni
 29. Pawlik Jagoda
 30. Podlasiak Kacper
 31. Rojek Zuzanna
 32. Słomski Filip
 33. Sroka Karol
 34. Stankiewicz Sara
 35. Sydorok Władysław
 36. Szkudlarek Pola
 37. Szołtysik Celina
 38. Uciński Szymon
 39. Wasielewski Filip
 40. Więckowski Oliwier
 41. Wnęk Tadeusz
 42. Wnuk Lipiński Anna
 43. Zawarta Laura

Lista kandydatów rezerwowych:

 1. Ibrahim Elssa
 2. Reńkas Marcel
 3. Sikorska Pola

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji:

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie czynności rekrutacyjne będą odbywały się drogą elektroniczną. Komisja rekrutacyjna rozpatrywać będzie tylko kompletne wnioski.

adres email : rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

07.02.2022 – 11.03.2022 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (wnioski można pobrać z dyżurki szkoły w godz. 8.00 – 16.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja)

do 14.03.2022 – weryfikacja wniosków

15.03.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- lista kandydatów dostępna będzie na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

16.03.2022 – 17.03.2022 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia woli, które należy pobrać w zakładce rekrutacja i odesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

18.03.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – lista kandydatów dostępna będzie dostępna na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

 

Dokumenty niezbędne do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

– wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

– kserokopia pierwszej strony PIT rodzica/rodziców  (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca

Załączniki:

Skip to content