Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekrutacja do klasy I

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Adambaiev Renat
 2. Boczkowski Tobiasz
 3. Borzyszkowska Oliwia
 4. Bruner Dawid
 5. Cholewa Wanessa
 6. Data Tymon
 7. De Lubicz-Szeliska Nela
 8. Gąsior Kacper
 9. Głogowski Oskar
 10. Grzelak Kornelia
 11. Jażdżewska Lena
 12. Kardaś Bruno
 13. Kiełtyka Agata
 14. Kierzkowski Nikodem
 15. Kowalczyk Marcel
 16. Kowalski Adam
 17. Kowalski Jakub
 18. Krawczyk Leon
 19. Ksel Iga
 20. Kublik Stanisław
 21. Kupski Emil
 22. Lickiewicz Piotr
 23. Łunkiewicz Aleksander
 24. Małek Maksymilian
 25. Miksza Julia
 26. Milewski Dawid
 27. Mirecki Jakub
 28. Misiurek Martyna
 29. Moroń Aleksander
 30. Nowak Gabriela
 31. Nowak Julia
 32. Nowkowska Lilianna
 33. Opolski Mateusz
 34. Opuchlik Iga
 35. Opuchlik Natan
 36. Osobliwy Emil
 37. Pawlikowski Borys
 38. Perju Arina
 39. Pestka Liliana
 40. Podoba Maksymilian
 41. Potecka Aniela
 42. Półbrat Gaja
 43. Rudiak Jakub
 44. Rzepecka Zofia
 45. Siadaczka Julia
 46. Szałowińska Amelia
 47. Szmajda Miłosz
 48. Szulc Nikodem
 49. Tomalski Bartosz
 50. Uznańska Hanna
 51. Waleszczyńska Hanna
 52. Wieszun Liliana
 53. Woźniak Kornelia
 54. Zawadzki Kuba
 55. Zawarta Laura
 56. Żyszkiewicz Eliza

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Adambaiev Renat
 2. Boczkowski Tobiasz
 3. Borzyszkowska Oliwia
 4. Bruner Dawid
 5. Cholewa Wanessa
 6. Data Tymon
 7. De Lubicz-Szeliska Nela
 8. Gąsior Kacper
 9. Głogowski Oskar
 10. Grzelak Kornelia
 11. Jażdżewska Lena
 12. Kardaś Bruno
 13. Kiełtyka Agata
 14. Kierzkowski Nikodem
 15. Kowalczyk Marcel
 16. Kowalski Adam
 17. Kowalski Jakub
 18. Krawczyk Leon
 19. Ksel Iga
 20. Kublik Stanisław
 21. Kupski Emil
 22. Lickiewicz Piotr
 23. Łunkiewicz Aleksander
 24. Małek Maksymilian
 25. Miksza Julia
 26. Milewski Dawid
 27. Mirecki Jakub
 28. Misiurek Martyna
 29. Moroń Aleksander
 30. Nowak Gabriela
 31. Nowak Julia
 32. Nowkowska Lilianna
 33. Opolski Mateusz
 34. Opuchlik Iga
 35. Opuchlik Natan
 36. Osobliwy Emil
 37. Pawlikowski Borys
 38. Perju Arina
 39. Pestka Liliana
 40. Podoba Maksymilian
 41. Potecka Aniela
 42. Półbrat Gaja
 43. Rudiak Jakub
 44. Rzepecka Zofia
 45. Siadaczka Julia
 46. Strzelec Grzegorz
 47. Szałowińska Amelia
 48. Szmajda Miłosz
 49. Szulc Nikodem
 50. Tomalski Bartosz
 51. Uznańska Hanna
 52. Waleszczyńska Hanna
 53. Wieszun Liliana
 54. Woźniak Kornelia
 55. Zawadzki Kuba
 56. Zawarta Laura
 57. Żyszkiewicz Eliza

Oświadczenie woli (termin dostarczenia: 30-31 marca 2023r.):

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Adambaiev Renat

 2. Boczkowski Tobiasz

 3. Borzyszkowska Oliwia

 4. Bruner Dawid

 5. Cholewa Wanessa

 6. Data Tymon

 7. De Lubicz-Szeliska Nela

 8. Gąsior Kacper

 9. Głogowski Oskar

 10. Grzelak Kornelia

 11. Jażdżewska Lena

 12. Kardaś Bruno

 13. Kiełtyka Agata

 14. Kierzkowski Nikodem

 15. Kowalczyk Marcel

 16. Kowalski Adam

 17. Kowalski Jakub

 18. Krawczyk Leon

 19. Ksel Iga

 20. Kublik Stanisław

 21. Kupski Emil

 22. Lickiewicz Piotr

 23. Łunkiewicz Aleksander

 24. Małek Maksymilian

 25. Miksza Julia

 26. Milewski Dawid

 27. Mirecki Jakub

 28. Misiurek Martyna

 29. Moroń Aleksander

 30. Nowak Gabriela

 31. Nowak Julia

 32. Nowkowska Lilianna

 33. Opolski Mateusz

 34. Opuchlik Iga

 35. Opuchlik Natan

 36. Osobliwy Emil

 37. Pawlikowski Borys

 38. Perju Arina

 39. Pestka Liliana

 40. Podoba Maksymilian

 41. Potecka Aniela

 42. Półbrat Gaja

 43. Rudiak Jakub

 44. Rzepecka Zofia

 45. Siadaczka Julia

 46. Strzelec Grzegorz

 47. Szałowińska Amelia

 48. Szmajda Miłosz

 49. Szulc Nikodem

 50. Tomalski Bartosz

 51. Uznańska Hanna

 52. Waleszczyńska Hanna

 53. Wieszun Liliana

 54. Woźniak Kornelia

 55. Zawadzki Kuba

 56. Zawarta Laura

 57. Żyszkiewicz Eliza

Oświadczenie woli (termin dostarczenia: 30-31 marca 2023r.):

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce 

ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji:

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie. Rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowny wniosek składa do dyrektora szkoły lub drogą elektroniczną na adres email : rekrutacja.sp1ustka@wp.pl

Komisja rekrutacyjna rozpatrywać będzie tylko kompletne wnioski.

01.03.2023 – 24.03.2023 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (wnioski można pobrać z dyżurki szkoły w godz. 8.00 – 16.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja)

27.03.2023 – weryfikacja wniosków

29.03.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych-lista kandydatów dostępna będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

30.03.2023 – 31.03.2023 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia woli, które należy pobrać w zakładce rekrutacja dostarczyć do sekretariutu6 szkoły w godz. (8.00-15.00) lub odesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sp1ustka@wp.pl (w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata)

03.04.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – lista kandydatów dostępna będzie dostępna na stronie szkoły www.sp1ustka.pl w zakładce rekrutacja

Dokumenty niezbędne do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

– wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

– kserokopia pierwszej strony PIT rodzica/rodziców  (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca

Załączniki:

Oświadczenie woli (termin dostarczenia: 30-31 marca 2023r.):

Skip to content