Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Konkurs artystyczny promujący Dzień Ziemi 2024

„Korzystam, pomagam, ratuję Ziemię”

Tematem konkursu jest ochrona Ziemi, planety, klimatu etc. przedstawiona w formie:

 • plakatu w formacie A3,
 • zdjęcia, kolażu fotograficznego w formacie A3
 •  krótkiego nagrania w postaci rolki TikToka lub nagrania od 1 min do max 3 min

1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce
2. Adresat: Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkoły w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy 1-3
b) klasy 4-6
c) klasy 7-8

3. Cele konkursu:

 • uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia i potrzeby Ziemi, klimatu,
 • zwrócenie uwagi na skutki zmian klimatycznych i wpływ działalności człowieka na środowisko,
 •  zachęcanie do aktywnej postawy na rzecz środowiska,
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności.

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu przygotowują:

-prace plastyczne lub zdjęcie w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki mieszane)

– Film- nagranie w formie audio-wideo w możliwie wysokiej jakości. Preferowany format obrazu 16:10, orientacja pozioma. Format pliku zgodny z obowiązującymi standardami (.MOV, .MPEG4 .MP4 .AVI) w jakości minimum 1080p. Minimalna długość filmu: 1 min. Maksymalna długość filmu: 3 min. Wielkość pliku z filmem nie powinna przekraczać 1 GB. Materiał może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego
lub kamery. Film może być zrealizowany w dowolnej konwencji, np. wywiad, film dokumentalny, inscenizowany film fabularny, teatr, piosenka, wiersz itp.

 • plakaty lub film muszą być pracami autorskimi,
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy lub w
  przypadku filmu w nagłówku): imię i nazwisko autora, klasa
 • uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają
  dyplomy i nagrody
 • filmy proszę przesłać na adres annaszydloch@wp.pl, lub przynieść na nośniku do przegrania

5. Terminarz:

 • prace na konkurs należy oddać do dnia 10 kwietnia do p.J. Borkowskiej, p. T.Kamińskiej lub p. A.Szydloch
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Dzień Ziemi 22 kwietnia na stronie internetowej szkoły lub na drzwiach pracowni 38 lub 31

6. Uwagi ogólne:

 •  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
  danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Szkoła
  Podstawowa Nr 1 w Ustce. Dane dziecka: imię, nazwisko, klasa mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie.
 • Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Koordynatorzy konkursu:
Joanna Borkowska, Teresa Kamińska, Anna Szydloch

Termin dostarczania prac upływa za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Skip to content