Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

MARY’S MEALS W USTECKIEJ JEDYNCE

Od niemalże 10 lat jestem opiekunem szkolnego wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce. Od początku sprawowania tej funkcji starałam się włączać społeczność szkolną w różnorakie akcje charytatywne realizowane lokalnie, ale także ogólnopolskie, takie jak Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, zbiórki na rzecz potrzebujących Polaków z Kresów Wschodnich KREDKOBRANIE czy Dar dla Ukrainy. Pomagaliśmy siostrom zakonnym prowadzącym Dom Samotnej Matki w Pisarówce na Ukrainie, ale także siostrom misjonarkom prowadzącym szkołę w Gatara, w Burundi.

Ogromnym sukcesem zakończyła się zbiórka pieniężna na rzecz Sebastiana Ambrozika z Ustki, który potrzebował pilnie rekonstrukcji ucha w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku szkolnym zbieraliśmy także środki pieniężne na pomoc w rehabilitacji uczennicy klasy 2a Niny Siekierzyckiej.

W lipcu 2023 brałam udział w Festiwalu Młodych w Medżugorie i tam spostrzegłam tłumy młodych ludzi ubranych w koszulki z napisem MARY’S MEALS. Zainteresowałam się tą grupą, tym bardziej że w holu naszego hotelu natknęłam się na ulotki Mary’s Meals z dopiskiem „Owoc Medżugorie” i przeczytałam z zapartym tchem książkę „Chata, która nakarmiła milion dzieci”. Tak się zaczęło…

Odnalazłam w Medżugorie siedzibę fundacji i postanowiłam zawieźć gotowy plan działania do Polski, by rozpocząć działania w swojej szkole, w Ustce.

Organizacja Mary’s Meals założona została w 2002 roku przez Magnusa MacFarlane- Barrow, który odwiedził wówczas Malawię podczas klęski głodu i rozmawiając z umierającą na AIDS kobietą, usłyszał słowa jej syna : „Chciałbym mieć pod dostatkiem jedzenia i móc kiedyś pójść do szkoły”.

Misją fundacji jest to, aby każde dziecko otrzymywało jeden posiłek dziennie w swoim miejscu edukacji, i aby wszyscy ci, którzy mają więcej niż potrzebują, dzielili się z tymi, którym brakuje najbardziej podstawowych rzeczy.

Przystępując do akcji „Szkoła Wrażliwych Serc”, musimy zrealizować 6 kroków, m.in. przeprowadzić co najmniej dwie akcje charytatywne angażujące całą społeczność szkolną, po zrealizowaniu których szkoła otrzyma prestiżowy certyfikat. Uczniowie mają możliwość zaangażowania się w działalność wolontariatu o światowym zasięgu.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące kroki:

  1. Zgłosiliśmy szkołę do akcji na rok szkolny 2023/24; mamy wybranych wolontariuszy z klasy 8, którzy nadzorują przebieg działań na terenie naszej szkoły.
  2. i 3. Przeprowadziliśmy akcje informacyjne w formie projekcji filmu „Dziecko 31” w trakcie godzin lekcyjnych z wychowawcami; przygotowaliśmy plakaty propagujące akcję na terenie szkoły, które następnie zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych; została również stworzona prezentacja multimedialna wyświetlana na szkolnym telebimie.
  3. Z okazji świąt Bożego Narodzenia zostało przygotowane przez klasy drugie dla całej społeczności szkolnej przedstawienie pt. „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” ukazujące problem biedy i ubóstwa wśród najmłodszych.
  4. Wszystkie oddziały klasowe otrzymały swoje skarbonki z napisem: SZKOŁA WRAŻLIWYCH SERC, do których uczniowie zbierają pieniążki ze sprzedaży wypieków i ozdób świątecznych na rzecz akcji.

W tym działaniu pozostało nam już tylko podsumowanie, czyli zliczenie zgromadzonych środków.

Jeśli wyżywienie roczne jednego dziecka w szkole w krajach najuboższych kosztuje 92,40 zł, to niewątpliwie jako szkoła spokojnie będziemy mogli zapewnić wyżywienie niemałej klasy uczniowskiej w którymś z krajów afrykańskich czy azjatyckich.

Więcej na temat akcji można odszukać na www.marysmeals.pl

Informacje o poczynaniach naszej szkoły zamieszczam na Facebooku w grupie „Szkoła wrażliwych serc” oraz na swoim koncie Facebooka.

Dorota Grześ – szkolny koordynator wolontariatu

 

Skip to content