Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

BAŁTYK – MORZE ZIELONEJ ENERGII

Equinor to międzynarodowa firma energetyczna z 50-letnim doświadczeniem, działająca w 30 krajach. W Polsce buduje morskie farmy wiatrowe i rozwija odnawialne źródła energii na lądzie, a także dostarcza do naszego kraju gaz ziemny za pośrednictwem Baltic Pipe. Wraz z polską, prywatną grupą energetyczną Polenergia działającą w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych oraz gazowych źródeł przygotowały program warsztatów o morskich farmach wiatrowych dla uczniów wybranych szkół Pomorza. Jedną z nich została Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce, do której przedstawiciele projektu zawitali 27 listopada.
 
W tym dniu dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji. 
W klasach I – III uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat energetyki wiatrowej, ze zwróceniem uwagi na korzyści wypływające z niewyczerpanego źródła energii, jakim jest wiatr. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z tą tematyką, otrzymywały nagrody – kolorowe kredki – za udzielenie poprawnej odpowiedzi. 
 
Następnie uczniowie konstruowali wiatraczki z materiałów przygotowanych przez organizatorów. Sprawiło im to wiele radości. Na zakończenie zapoznano uczestników z optymalnym wykorzystaniem turbin wiatrowych. Uczniowie, odpowiednio się ustawiając, zaprezentowali najbardziej wydajną farmę wiatrową.
 
Starsze klasy (IV-VI) wzięły udział w warsztatach, podczas których poszukiwały odpowiedzi na szereg pytań: Czym jest potencjał energetyczny wiatru? Do czego potrzebna jest energia elektryczna? Jak powstaje energia elektryczna z wiatru? 
 
Uczniowie dowiedzieli się z prelekcji, jak wygląda schemat morskiej farmy wiatrowej, a także porównywali wysokość morskiej turbiny wiatrowej z innymi budynkami, np. Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
 
W drugiej części zajęć dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Morza Bałtyckiego i jego walorów jako miejsca optymalnego do budowy morskiej farmy wiatrowej. Za pomocą aplikacji Kahoot! udzielały odpowiedzi na pytania, za co zostały nagrodzone upominkami.
 
Ostatnia część warsztatów poświęcona została stworzeniu makiety turbiny wiatrowej. Uczniowie budowali ją w małych grupach przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej surowców wtórnych. Efekty ich pracy zaskakiwały niezwykłą kreatywnością.
Najstarsi uczniowie z klas VII-VIII w trakcie swoich warsztatów poznali korzyści wynikające z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Mogli usłyszeć o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, zaangażowaniu polskich dostawców i wykonawców w rozwój gospodarczy regionu, stworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy czy dodatkowych wpływach do budżetów lokalnych. W ramach doradztwa zawodowego młodzieży przedstawiono perspektywę zatrudnienia specjalistów tej innowacyjnej branży, jaką jest energetyka wiatrowa na Bałtyku. Na koniec spotkania siódmo- i ósmoklasistów zachęcono do stworzenia własnych filmów ukazujących korzyści dla regionu płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
 
Warsztaty „Bałtyk – morze zielonej energii” wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci zarówno tych młodszych, jak i starszych. 
Okazało się, że uczniowie SP1 w Ustce mają dużą wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Miejmy nadzieję, że liczna grupa dzieci przystąpi do konkursu artystycznego organizowanego przez MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. „JEDNO MORZE, WIELE KORZYŚCI. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” i to właśnie wśród nich znajdzie się zwycięzca.
Skip to content