Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Warsztaty profilaktyczne

W dniach 5-6 czerwca uczniowie klas I-IV brali udział w warsztatach profilaktycznych. Najmłodsza grupa kl. I-II uczestniczyła w programie „CUKIERKI”, który oparto na bajce Agnieszki Grzelak, o tym samym tytule. Zarówno bajka,jak i program profilaktyczny powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny oraz kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Klasy III i IV uczestniczyły w warsztatach „RADOŚĆ BEZ ZŁOŚCI” , których celem było przede wszystkim rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych orazpanowania nad swoimi agresywnymi impulsami, a także wdrażanie do  nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji rówieśniczych.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez terapeutów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Bogucinie.

Skip to content