Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Poszerzamy horyzonty wiedzy” – informacja

Przedłużamy termin rekrutacji uczniów do projektu „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”.

Projekt jest skierowany do uczniów klas III-VII oraz nauczycieli z następujących szkół Gminy Miasto Ustka:

  1. a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce;
  2. b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce;
  3. c) Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.

Celem projektu jest wsparcie łącznie w latach 2021-2022 120 uczniów, w tym 45 uczniów/uczennic z Miasta Ustka, z potrzebami w obszarze kompetencji kluczowych i z niesprecyzowanymi predyspozycjami zawodowymi oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Miasta Ustka, z brakami umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

Działania w projekcie:

  1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
  2. doradztwo zawodowe dla uczniów – promocja zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, w tym wycieczki studyjne do placówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Ustce oraz do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie k. Ustki,
  3. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów,
  4. letnie obozy żeglarskie dla uczniów,
  5. wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Portu w Ustce,
  6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenie z pracy metodą projektu i kursy żeglarskie i motorowodne.

Termin rekrutacji: do 16 maja 2022 r.

Dokumenty należy składać zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” w sekretariacie szkoły biorącej udział w projekcie.

 Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Ustka, tel. 59 815 43 72, e-mail: ahrywniak@um.ustka.pl oraz u koordynatorów szkolnych.

ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania

Skip to content