Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego

Nasi Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego oraz Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów -„OJAJ” organizowanej przez WSJO Poznań

 

1 marca 2022 r. w Gdańsku odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych przeprowadzany pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem tego konkursu było rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego.

Naszą szkołę reprezentowali w zmaganiach językowych uczniowie klasy 8 b- Damian Jasinowski i 8c – Piotr Zarzycki. By dotrzeć do finału konkursu, zwycięsko przeszli przez eliminacje szkolne i rejonowe, w których wykazali się doskonałą wiedzą w zakresie gramatyki i leksyki języka angielskiego, słuchania i czytania ze zrozumieniem, fonetyki oraz znajomością wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że obaj uczniowie Pani Eweliny Pietrzyk i Pani Kamili Komorowskiej  uzyskali tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Sukces jest tym większy, że do tytułu laureata zabrakło uczniom zaledwie kilku procent.

Damian Jasinowski- uczeń klasy 8 b wziął również udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Juniorów, która składała się z trzech etapów podzielonych na 2 i 3 części. Był to bardzo długi proces konkursowy sprawdzający wiedzę ucznia na wiele sposobów. Uczeń musiał spełnić wiele warunków, aby zdobyć upragnionych tytuł laureata olimpiady. I etap rozpoczął się 19 listopada 2021 r., a ostatnia część III etapu odbyła się 30 marca 2022 r. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpiło 6 kwietnia 2022 r.

I
etap szkolny

Etap I składał się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu on-line.

II
etap okręgowy

(realizowany był w szkole)

Etap II część I – był to test on-line z podziałem na województwa.
Do części II etapu II przechodziły osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

Etap II część II – polegał na umieszczeniu pracy projektowej w systemie.

Etap II część III – była to rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II
etap

Cześć I – ponownie test on-line

Część II – kolejna rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Część II – egzamin ustny – przeprowadzona została rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy były umieszczone na stronie internetowej przed etapem III. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostało zadane pytanie z lektury (tytuł lektury był umieszczony na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 3 dni po ogłoszeniu wyników etapu II). Egzamin ustny podczas etapu III prowadzony był on-line za pomocą videokomunikatorów.

Etap ten wyłaniał grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostały osoby, które uzyskały powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami zostały osoby, które otrzymały minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

 

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wiedzy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, a także naszego miasta w tych zmaganiach. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach przedmiotowych w następnych latach ich nauki.

Kamila Komorowska
Nauczyciel j. angielskiego

Skip to content