Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trening Umiejętności Społecznych w naszej szkole

Od września w naszej szkole realizowane są zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) skierowane do uczniów klas piątych i szóstych. W przyjaznej atmosferze uczestnicy spotkań poprzez praktyczne doświadczenia rozwijają kompetencje i umiejętności społeczne.

Praca odbywa się w kręgach tematycznych:

1. Emocje – rozpoznawanie ich u siebie; radzenie sobie z własnymi emocjami; rozpoznawanie emocji u innych; konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami innych osób.
2. Normy społeczne – zasady zachowania; życzenia; przyjaźń w czasie wakacji; zarażanie uśmiechem; zwroty grzecznościowe.
3. Komunikacja interpersonalna – rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; komunikacja werbalna i niewerbalna; problemy i bariery w komunikacji.
4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – radzenie sobie ze stresem; poznawcza zmiana nastawienia do sytuacji trudnej; rozwiązywanie problemów.
 
Uczestnicy zajęć nabywają kompetencji interpersonalnych, uczą się żyć w grupie i akceptować siebie oraz innych.
Skip to content