Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”

Programem profilaktycznym „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych” zostali objęci w naszej szkole uczniowie klasy IVa i IVb. Celem przeprowadzonych zajęć było przezwyciężanie nieśmiałości poprzez tworzenie uczestnikom warunków do podejmowania aktywności społecznej, rozwijania kompetencji społecznych, kształtowania wyższej i bardziej adekwatnej samooceny oraz optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.

Spotkania terapeutyczne prowadzone były metodami aktywnymi tak, aby umożliwić dzieciom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią. Zastosowano: krąg uczuć, rysunki, historyjki obrazkowe, scenki, burze mózgów, dyskusje, opowiadania, bajki. Uczestnicy zajęć mieli wiele okazji do podejmowania aktywności w parach, małych grupkach, na forum grupy, byli zachęcani do współdziałania z innymi.

Dzieci miały okazję analizować różne sytuacje i zachowania, zastanawiały się nad przyczynami, które mogły je spowodować. Rozwijały swoje kompetencje społeczne poprzez wzmacnianie własnej samooceny, otrzymywały informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron. Uczniowie zachęcani byli do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. W trakcie spotkań mieli wiele okazji do informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach, nauczyli się stosować komunikat „Ja” i poznali zasady aktywnego słuchania.

Dzieci zachęcane były do myślenia o własnych cechach, o tym, co je łączy z rówieśnikami, o przyczynach własnych sukcesów i porażek. Uczyły się szukać optymistycznych wyjaśnień przeżywanych trudności. Tworzyły portrety optymisty i pesymisty. Bombardowały swoje myśli negatywne i tworzyły optymistyczne modele wyjaśnień różnych zdarzeń. Liczne zabawy integracyjne sprzyjały tworzeniu przyjaznej atmosfery i rozluźniały istniejące napięcia.

Skip to content