Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Najpiękniejsza wiosna” dla uczniów klas 1-4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

„Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą.
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.”.

-Jan Brzechwa „Przyjście wiosny”

 1. Temat prac konkursowych brzmi: „Najpiękniejsza wiosna”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas młodszych w dwóch kategoriach:
  • klasy I i II
  • klasy III i IV
 1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna oraz biblioteka.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 4. Dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece lub świetlicy szkolnej do dnia 16 marca 2022r.
  • Praca ma być wykonana w formacie przestrzennym lub płaskim A3, A 4.
  • Wybrana technika wykonania: kredki, flamastry, markery, farby, wyklejanka, wydzieranka, kolaż.
  • Praca konkursowa może być wykonana z naturalnego materiału.
 1. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie, bez pomocy innych osób.
 2. Uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.
 3. Każda praca powinna posiadać na odwrocie tytuł oraz dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu najpóźniej 21 marca 2022r.

Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonanej pracy,
 • oryginalność, pomysłowość,
 • zgodność pracy z tematem.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 marca 2022r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy przy wyeksponowanych pracach.
 2. W konkursie przewidziane są nagrody dla uczniów, którzy zajmą I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz upominki dla pozostałych uczestników.

Postanowienia końcowe

 1. Autorzy zgadzają się na opublikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń biorący udział w konkursie akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej: sp1ustka.pl oraz przy wejściu do szkoły.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Luba Hyńko

Agnieszka Markowska

Katarzyna Krawczyk

Joanna Bakinowska

Monika Szydloch

Termin:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Skip to content