Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Coding is Fun” – spotkanie w Portugalii

Dyrektor Rui Inglês oraz nauczyciele i uczniowie szkoły „Jardim do Fraldinhas” w Leiria w Portugalii byli gospodarzami trzeciego już spotkania projektu „Coding is Fun!” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Nauczyciele z krajów partnerskich: Polski, Belgii, Hiszpanii oraz Turcji podczas pobytu poznali system szkolnictwa obowiązujący w Portugalii oraz zasady pracy z dziećmi w wieku od 4 miesięcy do 11 lat.

Głównym celem wizyty był udział w szkoleniach oraz zajęciach promujących eksperymenty naukowe z techniki, inżynierii, matematyki i informatyki. W warsztatach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics) uczestniczyło 16 nauczycieli z krajów partnerskich oraz kilkoro z grupy gospodarzy.

Pierwszego dnia szkoleniowego odbyło się spotkanie z uczniami i kadrą szkoły. Na powitanie gości uczniowie przygotowali wspaniały program artystyczny, który w symboliczny sposób ukazywał Wielki Wybuch, powstanie kosmosu, kształtowanie się gwiazd i planet oraz potrzebę równowagi we Wszechświecie. Każda klasa zaprezentowała swoje elementy pokazu, które pomysłowo łączyły się w całość. Następnie nauczyciele mieli okazję wizytować szkołę, porozmawiać z pedagogami z Portugalii o sposobach prowadzenia zajęć i systemie oświaty, doskonaląc przy tym swoje kompetencje językowe. Wszystkich zachwyciła różnorodność prowadzonych zajęć, przyjazne, nieszablonowe wnętrza oraz otwartość dzieci i kadry. Czuliśmy się w „Jardim do Fraldinhas” w Leiria jak w domu. Bardzo ważnym elementem były zajęcia w ramach „STEM WORKSHOPS”, w czasie których nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzali doświadczenia z dziedziny inżynierii, fizyki i chemii, budowali proste maszyny matematyczne i sprawdzali poprawność ich działania oraz poznawali podstawy programowania SCRATCH.

Następnie nauczyciele z partnerskich szkół odwiedzili bazę lotniczą Monte Real, gdzie mieli okazję poznać najnowocześniejszą technologię sił powietrznych, eskadrę myśliwców wielozadaniowych F-16, zasady działania, skomplikowany system nadzorowania i usuwania usterek. Wizyta w bazie wojskowej wywarła na uczestnikach projektu ogromne wrażenie. Uświadomiła jak ważne w edukacji jest stosowanie TIK oraz kształtowanie kompetencji technicznych.

Drugi dzień warsztatowy rozpoczął się od spotkania nauczycieli z reprezentacją wszystkich uczniów szkoły „Jardim do Fraldinhas” w Leiria w Portugalii. Koordynatorzy z poszczególnych krajów przedstawiali swoje zespoły, opowiadali o swoich szkołach i krajach pochodzenia. Uczniowie byli ciekawi zwyczajów panujących w innych państwach, pytali o typowe potrawy, dbanie o środowisko naturalne.

Kolejny punkt to spotkanie z głównym koordynatorem projektu – Panią Eweliną Pietrzyk, która rozpoczęła zebranie od podziękowań dla portugalskich nauczycieli za przygotowanie warsztatów w trudnym czasie pandemii. Podsumowano dotychczasowe działania zespołu „Coding is Fun!” oraz zaplanowano kolejne spotkania w Turcji i w Polsce.

Następnie nauczyciele z partnerskich szkół zostali zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Leiria – panem Radnym Luis Lopes i jego asystentem Hugo Bogalho, którzy w pasjonujący sposób prezentowali swoje miasto i region, zwracając wiele uwagi na wartość edukacji i plany związane z rozwojem regionu. Spotkanie odbyło się w sali reprezentacyjnej Ratusza w Leiria, delegacja nauczycieli projektu została przyjęta z ogromną otwartością i życzliwością. Koordynatorzy z poszczególnych państw wręczyli gospodarzom drobne upominki, gadżety związane ze swoimi miejscowościami.

Po powrocie do szkoły nauczyciele po raz kolejny uczestniczyli w ciekawych warsztatach z uczniami przygotowanymi przez wykładowców z Higher School of Technology and Leiria Managment. Naszym zadaniem było odpowiednio zaprogramować robota Ozobot oraz przeprowadzić go po wyznaczonej trasie. Okazało się, że podstawy programowania i kodowania nie nastręczają nam żadnych trudności, bo team z Polski wykonał zadanie w rekordowym tempie, zwyciężając w całej konkurencji. Następnie warsztaty kontynuowane były w Escola Superior de Tecnologia e Gestão, gdzie profesorowie Filip Santos, Alexandra Baptista oraz Carlos Neves umożliwili nam zgłębianie tajników programowania i robotyki w profesjonalnej pracowni.

Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele partnerskich szkół mieli okazję odwiedzić Lisbon Science Pavilion, czyli centrum nauki i doświadczeń. Przewodnik oprowadził gości po centrum, zaprezentował ciekawe wystawy, doświadczenia i pokazy. Następnie odbyły się warszawy w centrum nauki, gdzie każdy z uczestników projektu mógł wykonać wybrany eksperyment, sprawdzić działanie interesującego go urządzenia lub zjawiska fizycznego. Niezwykłą odwagą wykazali się nasi nauczyciele – pani Ewelina Pietrzyk i pan Krzysztof Woźniak, którzy pokonali siłę grawitacji na zawieszonym na linach rowerze.

Wizyta w Portugalii była świetnie przygotowana, perfekcyjnie zorganizowana, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane aktywności pomimo trudności wynikających z pandemii. Pozwoliła uczestnikom zwiększyć swoje kompetencje w dziedzinie kodowania, programowania, pracy metodą projektów oraz porozumiewania się w językach obcych.

Kolejne spotkanie projektowe „Coding is Fun!” odbędzie się w marcu 2022 roku w Turcji. Już nie możemy się doczekać!

Skip to content