Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce JEDYNKA im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Marek Król – przewodniczący

Anna Kowal – wiceprzewodnicząca

Anna Ćwigoń-Słomkowska – skarbnik

Anna Skowron – sekretarz

Dorota Trzaskuś – członek

Dagmara Górecka-Basińska – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Honorata Czapiewska – przewodnicząca

Anna S. Nowaczyk – wiceprzewodnicząca

Ewa Dzedzej – członek

Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko) można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata

Skip to content