Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

P. Marek Król – przewodniczący

P. Joanna Nikodemska – wiceprzewodnicząca

P. Anna Ćwigoń-Słomkowska – skarbnik

P. Dorota Trzaskuś – sekretarz

P. Magdalena Kodłubańska – członek

P. Łukasz Leś – członek

KOMISJA REWIZYJNA

P. Dagna Szomborg-Sawicka – przewodnicząca

P. Anna S. Nowaczyk – wiceprzewodnicząca

P. Magdalena Banaszek – członek

Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko) można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata

Skip to content