Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwińmy żagle szans- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka". RPPM.03.02.01-22-0160/15"

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu - 584802-N z dnia 07.09.2017.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu - 584802-N z dnia 07.09.2017.pdf
Download this file (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -Sprzęt i pomoce 07.09.2017.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -Sprzęt i pomoce 07.09.2017.pdf
Download this file (Zał. 1 - Formularz oferty 07.09.2017.pdf)Zał. 1 - Formularz oferty 07.09.2017.pdf
Download this file (Zał. 2.1. - Formularz cenowy-zad. 1.doc)Zał. 2.1. - Formularz cenowy-zad. 1.doc
Download this file (Zał. 2.2. - Formularz cenowy-zad. 2.doc)Zał. 2.2. - Formularz cenowy-zad. 2.doc
Download this file (Zał. 2.3. - Formularz cenowy-zad. 3.doc)Zał. 2.3. - Formularz cenowy-zad. 3.doc
Download this file (Zał. 2.4. - Formularz cenowy-zad. 4.doc)Zał. 2.4. - Formularz cenowy-zad. 4.doc
Download this file (Zał. 2.5. - Formularz cenowy-zad. 5.doc)Zał. 2.5. - Formularz cenowy-zad. 5.doc
Download this file (Zał. 2.6. - Formularz cenowy-zad. 6.doc)Zał. 2.6. - Formularz cenowy-zad. 6.doc
Download this file (Zał. 2.7. - Formularz cenowy-zad. 7.doc)Zał. 2.7. - Formularz cenowy-zad. 7.doc
Download this file (Zał. 2.8. - Formularz cenowy-zad. 8.doc)Zał. 2.8. - Formularz cenowy-zad. 8.doc
Download this file (Zał. 2.9. - Formularz cenowy-zad. 9.doc)Zał. 2.9. - Formularz cenowy-zad. 9.doc
Download this file (Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 07.09.2017.pdf)Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 07.09.2017.pdf
Download this file (Zał. 4.1 - Wzór umowy-zad.1.pdf)Zał. 4.1 - Wzór umowy-zad.1.pdf
Download this file (Zał. 4.2- Wzór umowy-zad. 2.pdf)Zał. 4.2- Wzór umowy-zad. 2.pdf
Download this file (Zał. 4.3- Wzór umowy-zad. 3.pdf)Zał. 4.3- Wzór umowy-zad. 3.pdf
Download this file (Zał. 4.4- Wzór umowy-zad. 4.pdf)Zał. 4.4- Wzór umowy-zad. 4.pdf
Download this file (Zał. 4.5 - Wzór umowy-zad.5.pdf)Zał. 4.5 - Wzór umowy-zad.5.pdf
Download this file (Zał. 4.6 - Wzór umowy-zad.6.pdf)Zał. 4.6 - Wzór umowy-zad.6.pdf
Download this file (Zał. 4.7 - Wzór umowy-zad.7.pdf)Zał. 4.7 - Wzór umowy-zad.7.pdf
Download this file (Zał. 4.8 - Wzór umowy-zad.8.pdf)Zał. 4.8 - Wzór umowy-zad.8.pdf
Download this file (Zał. 4.9 - Wzór umowy-zad.9.pdf)Zał. 4.9 - Wzór umowy-zad.9.pdf
Download this file (Zał. 5.1. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 1.pdf)Zał. 5.1. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 1.pdf
Download this file (Zał. 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 2.pdf)Zał. 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 2.pdf
Download this file (Zał. 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 3.pdf)Zał. 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 3.pdf
Download this file (Zał. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 4.pdf)Zał. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu - zadanie 4.pdf
Download this file (Zał. 5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 5.pdf)Zał. 5.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 5.pdf
Download this file (Zał. 5.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  zadanie 6.pdf)Zał. 5.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 6.pdf
Download this file (Zał. 5.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 7.pdf)Zał. 5.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 7.pdf
Download this file (Zał. 5.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 8.pdf)Zał. 5.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 8.pdf
Download this file (Zał. 5.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie - 9.pdf)Zał. 5.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie - 9.pdf
Download this file (Zał. 6 - Oświadczenie dot.grupy kapitałowej.pdf)Zał. 6 - Oświadczenie dot.grupy kapitałowej.pdf