ROZWIŃMY ŻAGLE SZANS

SZANOWNI RODZICE,

W II półroczu roku szkolnego 2016/17 dla klas szóstych realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego

  1. 1)2h zajęć grupowych (2x45 minut)
  2. 2)1h (45 ,minut) na osobę/ doradztwo indywidualne – tworzenie Indywidualnego Planu Kariery

WAŻNE! Spotkania indywidualne odbywać się będą codziennie (od poniedziałku do piątku).

Dzieci czekające na spotkanie z doradcą, po lekcjach zostają w świetlicy szkolnej.

Celem doradztwa zawodowego w klasach szóstych jest rozpoznanie indywidualnych zasobów ucznia, tj.:

  • mocnych stron,
  • uzdolnień,
  • zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

         szkół, ścieżki kształcenia).

logo unia

Rozwińmy żagle szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kpt Leonida Teligi w Ustce  ogłasza rekrutację uczestników projektu

Rozwińmy żagle szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka, numer projektu RPPM.03.02.01-22-0160/15

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 14.11.2016 do 18.11.2016.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kpt Leonida Teligi w Ustce .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas, oraz szkolni koordynatorzy projektu. Szczegóły w Regulaminie Projektu.

(dokumentacja Projektu będzie dostępna na stronie www szkoły, u wychowawców lub w sekretariacie)

Ustka, 14.11.2016

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

REGULAMIN PROJEKTU