Aktualności

Z okazji 50-lecia nadania naszej szkole imienia Leonida Teligi zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie poetyckim.

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego.

2.Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas I- VIII. 

3.Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria (uczniowie klas I)

II kategoria (uczniowie klas II-III)

III kategoria (uczniowie klas IV- V)

IV kategoria (uczniowie klas VI- VIII)

4.Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o Leonidzie Telidze (może być tematyka morska) lub o naszej szkole z okazji 50-lecia nadania szkole imienia Leonida Teligi.

5.Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp 1,5 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

6.Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021r..

7.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.

8. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. Treść zgodna z tematem konkursu (nawiązuje do Leonida Teligi, tematyki morskiej lub naszej szkoły).

9.Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w Internecie.

10.Organizator nie zwraca tekstu i jednoznacznie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej szkoły.

11.Prace oceniać będzie jury złożone z nauczycieli j. polskiego w naszej szkole i wychowawców klas I-III.

  1. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2021r.
  2. Lista laureatów i osób wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
  1. Na laureatów czekają nagrody.
  2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. – ochrona danych osobowych.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Nauczyciele języka polskiego