Aktualności

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Źródło: ipn.gov.pl

Serwis IPN poświęcony historii i pamięci żołnierzy wyklętych:

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

Filmy przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiające sylwetki wybranych bohaterów podziemia niepodległościowego:

  • Danuta Siedzikówna „Inka”
  • Zdzisław Broński „Uskok”
  • Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
  • Anatol Radziwonik „Olech”
  • Hieronim Dekutowski „Zapora”
  • Marian Bernaciak „Orlik”

Materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia: 

  • wystawę „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” –https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/73624,Wystawa-Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-do-pobrania-PLEN.html,
  • serwis Żołnierze Wyklęci – https://www.polskieradio.pl/339,Zolnierze-wykleci. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/73624,Wystawa-Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-do-pobrania-PLEN.html,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI