Aktualności

Drodzy Uczniowie! Miło nam poinformować, że tegoroczne Walentynki w Naszej Szkole się odbędą!

 Zapraszamy wszystkich  chętnych Uczniów do udziału w aktywnościach, które zostały dla Was przygotowane:

 • W dniach 12-15.02.2021r.

Roześlijcie „Pocztę Walentynkową” do swoich ulubionych koleżanek/kolegów za pomocą czatu w aplikacja Teams  (przypominamy o kulturze języka i poprawności gramatycznej ;) )

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Przygotujcie prezentację multimedialną o tradycjach walentynkowych w różnych krajach świata (dodatkowa ocena z geografii/przyrody) – wyślijcie za pomocą czatu Teams do p. Joanny Borkowskiej

Jedna z Waszych prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Opracujcie prezentację multimedialną w języku angielskim o tradycjach walentynkowych w krajach anglojęzycznych (dodatkowa ocena z języka angielskiego) – wyślijcie za pomocą czatu Teams do p. Eweliny Pietrzyk

Jedna z Waszych prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły

 • W dniach 25.01.2021-05.02.2021r

Zaprojektujcie logo „Walentynki w SP1” (w formie grafiki komputerowej lub plakatu (format A4) – technika dowolna) i prześlijcie (oryginalny plik lub zdjęcie plakatu) za pomocą czatu Teams do p. Krzysztofa Woźniaka. Praca na dodatkową ocenę z informatyki.

Wybrane LOGO zostanie symbolem tegorocznych walentynek.

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Walentynkowe klimaty".

NA NAJLEPSZE PRACE CZEKAJĄ SŁODKIE NAGRODY

 

 

R E G U L A M I N

SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Walentynkowe klimaty”

 

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

CELE KONKURSU

 • propagowanie pozytywnych uczuć,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • bezpieczeństwo w Internecie

 UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce 

ETAPY

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. przesyłanie prac, wybór najlepszych przez jury,
 2. głosowanie uczniów na stronie internetowej szkoły.

TEMAT KONKURSU

Przestawienie w formie artystycznej fotografii tematyki związanej z pozytywnymi uczuciami, takimi jak: miłość, przyjaźń, koleżeństwo, życzliwość, sympatia, serdeczność, itp.

 Dajemy wam pełną dowolność interpretacji tematu konkursu. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w sieci (zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku innych osób niż autora, ukazywać nagości, nie mogą być wulgarne i nie mogą obrażać uczuć innych osób)

Zdjęcie może przedstawiać ludzi, zwierzęta, architekturę, krajobraz czy też ulotną chwilę. Kompletny brak ograniczeń!

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać jedno samodzielnie wykonane zdjęcie za pomocą czatu w aplikacji TEAMS do p. Krzysztofa Woźniaka
 • Wymagana wielkość zdjęcia to min. 2MB, w formacie JPG.
 • Przesłane zdjęcia należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.

ZASADY I KRYTERIA OCENY

 • Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.
 • Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Nagrodzone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

TERMINARZ

 • Ogłoszenie konkursu: 25.01.2021 r.
 • Nadsyłanie prac 25.01.2021 – 05.02.2021r.

 Spośród przesłanych prac jury wybierze najlepsze, które wezmą udział w głosowaniu internetowym na stronie szkoły.

TO UCZNIOWIE WYBIORĄ ZWYCIĘSKĄ PRACĘ!