Aktualności

Jednym z najważniejszych praw demokracji jest możliwość wybierania swoich przedstawicieli do organów władzy. Jak co roku, we wrześniu, odbyła się więc w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z regulaminem wyborczym do rywalizacji stanęło aż 18 kandydatów z klas 4-8. Wkrótce korytarze szkolne ozdobiły oryginalne plakaty, zdjęcia, hasła i obietnice przedwyborcze.

Wszyscy czekali jednak na 25 i 28 września, kiedy każdy uczeń mógł w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym oddać swój głos na karcie wyborczej. W głosowaniu wzięło udział 280 uczniów, co stanowi 85 % ogółu uprawnionych. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

Na podstawie wyników głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

  1. Jakub Firkowski 6A – Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego (70 głosów)
  2. Hania Żyłka 7A – Zastępca Przewodniczącego (54 głosy)
  3. Alan Kępa 8A – Członek Rady Samorządu Uczniowskiego (39 głosów).

 

Równocześnie z wyborami do RSU miały odbyć się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyborcze szranki stanęło jednak tylko trzech uczniów z klasy 8A, w związku z czym Komisja Wyborcza ustaliła, że bezprzedmiotowe jest głosowanie. Dlatego w Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka będą nas reprezentowali:

  1. Alan Kępa 8A
  2. Lena Krawczyk 8A
  3. Martyna Paulus 8A

Wszystkim wybranym przedstawicielom społeczności uczniowskiej serdecznie gratulujemy!