Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ogłasza część II

MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

w ramach projektu Zielonego Budżetu Ustki

pod nazwą

POMNIKI PRZYRODY w Ustce

 REGULAMIN

Cele konkursu:

  1. Poznanie drzew pomnikowych rosnących w Ustce, ich cech gatunkowych oraz miejsc występowania
  2. Popularyzacja lokalnej przyrody
  3. Zwrócenie uwagi na rolę drzew w tworzeniu mikroklimatu i krajobrazu w mieście
  4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę

 

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

Adresaci konkursu

    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Ustce

 Warunki uczestnictwa:

Uczestnik musi odnaleźć na terenie Ustki (promenada i jej okolice) cztery pierwsze usteckie pomniki przyrody, które oznaczono tablicami. Następnie przystępuje do wykonania zadań w jednej lub w kilku kategoriach:

  1. Kategoria: Fotografia

Uczestnik przesyła po jednej fotografii każdego z czterech objętych w Ustce prawną opieką drzew (oznaczone pomniki przyrody). Zdjęcia te mogą obejmować całe drzewa lub tylko ich charakterystyczne fragmenty. Liczy się pomysł i oryginalność pracy. Zdjęcia wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.                                                                 

  1. Kategoria: Konkurs  Plastyczny pod nazwą:  “Pomniki Przyrody Jesienią” . Prace konkursowe  przedstawiają  wizje artystyczne wykonane dowolnymi technikami, np. malarstwo, grafika, rysunek, technika mieszana, kolaż. Format pracy A-3 lub A-4. Prace fotografujemy, wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy. Prace te zachowujemy na ewentualność oceny bezpośredniej.
  2. Kategoria: Konkurs Literacki “Drzewa w Ustce”. Praca napisana wierszem lub prozą do dwóch stron A-4. Prace wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.

Kategoria: Album przedstawiający m.in. opis naszych drzew pomnikowych oraz ich cech gatunkowych. W sprawie dostarczenia prac albumowych kontaktujemy się z organizatorami za pomocą adresu konkursowego

Ogólne warunki konkursu i jego przebieg:

Do każdej pracy załączamy metryczkę zawierającą:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora

- szkoła, klasa

- zgoda rodziców na udział (patrz: załącznik)

Prace wysyłane drogą elektroniczną przekazujemy na adres konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     

 Każdy uczeń szkoły podstawowej w Ustce może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii prac konkursowych

Prace należy wysłać  do 7 grudnia 2020 r

*   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020

Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu organizator skontaktuje się z nim za pośrednictwem szkoły

 

Nagrody: 

Dla uczniów przewidziane są nagrody w postaci kart podarunkowych do Empiku, każda o wartości od 100 do 400 zł. Nagrody mogą się kumulować.

  • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ustce oraz na stronie organizatora konkursu

 

Postanowienia końcowe:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.