Aktualności

             Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Miejskiego Konkursu Ekologicznego w ramach projektu Zielonego Budżetu Ustki pod nazwą POMNIKI PRZYRODY w Ustce, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce.

Komisja Konkursowa wybrała 11 najciekawszych imion dla pomników przyrody w Ustce, spośród 164 nadesłanych na konkurs propozycji.

W przypadku wysłania przez uczestników tej samej nazwy, brano pod uwagę datę wysłania prac.

Lista nagrodzonych uczniów oraz  proponowanych przez nich nazw dla drzew pomnikowych

 1. Hydrus – Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 2. Argus – Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 3. Taurus - Maja Inez Wódczak, NSP Adventure, klasa 7
 4. Triton – Janek Wiśniewski SP1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce., klasa 7s
 5. Bosman - Janek Wiśniowski SP1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce., klasa 7s
 6. Okeanos – Ola Wiśniowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 7. Nereus - Ola Wiśniowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 8. Pomorzanin – Kornelia Sierzputowska, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 6c
 9. Komandor – Marcelina Drabik, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 4b
 10. Latarnik – Daria Trzaskuś, SP 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, klasa 2b
 11. Apollo – Alicja Malczewska NSP Adventure, klasa 8

       Komisja postanowiła również dołączyć do listy nagrodzonych Michała Perło z NSP Adventure, klasa 1, za nazwę Maximus, która będzie wykorzystana w przypadku otrzymania zgody na kolejny pomnik przyrody.

O terminie przekazania nagród poinformujemy laureatów indywidualnie. Nagrody zostaną przekazane po powrocie uczniów do szkoły.

Twórców zwycięskich imion dla przyszłych pomników przyrody informujemy, że drzewa te staną się pomnikami po otrzymaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz akceptacji Rady Miasta Ustka.

Jednocześnie zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II części tego konkursu. Tym razem oceniane będą prace fotograficzne, plastyczne, literackie i albumy.

Regulamin tego konkursu zamieszczony zostanie na stronie szkoły.