Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz za zgodą Burmistrza Miasta Ustka – organu prowadzącego szkołę, ze względu na sytuację epidemiologiczną w szkole od dnia 26.10.2020 r. do 06.11.2020 zawieszone zostają zajęcia z uczniami klas I-III oraz IV – VIII w formie stacjonarnej.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie nauczania zdalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach i formie nauczania zdalnego otrzymają Państwo od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o współpracę i wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły

Bogumiła Lenard