Aktualności

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w trakcie funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym bez zmian działa:
- świetlica szkolna,
- biblioteka szkolna,
- stołówka,
- pedagog, psycholog, logopeda pracują zgodnie z dotychczasowym planem.