Aktualności

W bieżącym roku szkolnym ustecka „Jedynka” przystąpiła do konkursu  „STOP UZALEŻNIENIOM! UCZEŃ WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”. W okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. podejmowaliśmy różne zadania w walce o certyfikat.

Jako pierwsza wyzwanie podjęła klasa IVA. Uczniowie wraz z wychowawcą i pedagogiem szkolnym wzięli udział w programie profilaktycznym „BIEG PO ZDROWIE”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w kontekście szkodliwości palenia papierosów oraz e-papierosów. Na zajęciach czwartoklasiści rozwijali umiejętności asertywnego zachowania się w zakresie uzależnień, poznali pomocne słowa w obronie swoich praw i obrony własnego zdania.  Tworzyli komiksy, scenki, w których wykazywali się postawą asertywną, kiedy ktoś zachęcał ich do palenia bądź próbował przy nich zapalić papierosa.

W okresie od listopada do marca nasi uczniowie brali udział w wielu spotkaniach profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych. W ramach projektu „PRAWO#ZDROWIE#ALLMYLIFE” klasy VIII spotkały się z policjantem i pracownikiem sanepidu, zaś klasy VI-VIII z psychologiem oraz pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. W czasie tych spotkań toczyły się liczne rozmowy na temat zachowań ryzykownych, konsekwencji zdrowotnych, społecznych oraz prawnych wynikających z posiadania i zażywania substancji szkodliwych. Dyskutowano o znaczeniu czynników chroniących, tj. budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych, więzi rodzinnych, wysokim poczuciu własnej wartości, konstruktywnych modelach spędzania czasu wolnego. Uczniowie uzyskali także informacje na temat poszukiwania pomocy w sytuacjach trudnych.

Dla rodziców uczniów klas VIII zostało zorganizowane spotkanie z policjantem, który poszerzył ich wiedzę z zakresu substancji uzależniających, symptomów demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Klasy V i VI przystąpiły do rekomendowanego programu profilaktycznego „DEBATA”, którego celem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu oraz towarzyszącym temu konsekwencjom, a także promowanie postawy trzeźwości. Z kolei uczniowie klas VII i VIII podjęli dyskusję w programie „SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH”, który uświadomił młodzieży zagrożenia wynikające z korzystania ze środków uzależniających, a także rozbił mity na ich temat. Oprócz dostarczenia uczniom wiedzy na temat „dopalaczy” prowadzący poruszyli tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Chętni uczniowie z klas VII I VIII podjęli się trudnego zadania, którego celem było przygotowanie pracy pisemnej na temat uzależnień: „Kiedy kończy się zabawa, a zaczyna uzależnienie.” Wpłynęło wiele prac, które dodatkowo zostały nagrodzone oceną z języka polskiego.

          Do działania w zakresie przygotowania plakatu profilaktycznego zgłosiło się wiele klas. Niektórym uczniom udało się wykonać zadanie pod czujnym okiem wychowawcy, jeszcze będąc w szkole, zaś pozostali dzielnie pracowali w swoich domach. Malowali prace i wykonywali zdjęcia, na których pokazywali, jak można spędzać swój wolny czas bez telefonu komórkowego. Przygotowane plakaty zostaną zaprezentowane już w nowym roku szkolnym, na górnym holu.

Pomimo zamknięcia szkół i realizacji zdalnego nauczania nasi uczniowie oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Dzięki ich determinacji udało się naszej szkole uzyskać tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”

 

Koordynator konkursu: Edyta Mirańska