Aktualności

WYDARZENIA W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH SIÓDMYCH I ÓSMYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. 25 października 2019 r. klasa VIII B spotkała się z przedstawicielem zawodu księgowej. Pani Monika Stodoła opowiedziała uczniom o swojej profesji, jej plusach i minusach. Omówiła wymagane ścieżki edukacyjne, możliwości pracy i potencjalne drogi awansu zawodowego. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i możliwość zapoznania się z zawodem księgowej.
 2. W dniach 29 i 30 października 2019 klasy siódme i ósme miały możliwość uczestniczenia w Dniach Otwartych Placówki Straży Granicznej w Ustce. Mogliśmy dzięki temu poznać bliżej specyfikę zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej. Ponadto obejrzeliśmy wystawę mobilną pt. „Na granicy czuwa Straż Graniczna 1929 – 1939”, pokaz pojazdów i sprzętu służbowego, mobilną strzelnicę oraz tresurę psa służbowego. To była bardzo ciekawa wycieczka zawodoznawcza!
 3. 7 listopada 2019 r. klasę VII B odwiedził przedstawiciel zawodu marynarza. Pan Dawid Jachimczyk opowiedział uczniom o pracy na morzu. Przedstawił specyfikę zawodu i możliwości ścieżki edukacyjnej dla marynarza oraz profesji jemu pokrewnych. Zdradził nam również, jakie cechy charakteru i predyspozycje powinien posiadać każdy pracujący na morzu. Dziękujemy za ciekawą i mądrą lekcję zawodoznawczą!
 4. 21 listopada 2019 r., w ramach doradztwa zawodowego, uczniowie klasy VIII B pojechali na wycieczkę do firmy MARKOS w Głobinie. Lekcja edukacyjna zorganizowana na terenie tej firmy umożliwiła uczniom zapoznanie ze specyfiką zawodu budowniczego łodzi motorowych i żaglowych – w kontekście teoretycznym i praktycznym. Poznaliśmy też takie zawody jak: informatyk, menager, instruktor zawodu, elektryk, lakiernik, operator CAT, spawacz czy monter. Możliwość zwiedzenia firmy MARKOS pozwoliła naszym uczniom zaznajomić się z charakterem pracy z zakresu produkcji wyrobów kompozytowych.
 5. 22 listopada 2019 r. oraz 20 lutego 2020 r. miały miejsce spotkania klasy VII A, VII S oraz VII B z przedstawicielami służb mundurowych. Dzięki nim poznaliśmy teoretyczne i praktyczne aspekty pracy żołnierza zawodowego. Wiemy już, jakie kryteria powinniśmy spełniać, żeby zostać żołnierzem zawodowym. Wiemy również, jakie szkoły umożliwiają nam przygotowanie do tego zawodu. To były interesujące zajęcia!
 6. 26 listopada 2019 r. uczniowie klasy VII A uczestniczyli w Dniach Otwartych Szkoły Policji w Słupsku. W tym dniu do zwiedzania udostępniono nam większość obiektów dydaktycznych. Mogliśmy dzięki temu zapoznać się z warunkami, w jakich policjanci uczą się na co dzień. Widzieliśmy także pokaz umiejętności psa służbowego. W Izbie Kryminalistycznej obejrzeliśmy również zbiory, które pochodzą z ubiegłego wieku, a w Izbie Tradycji i Historii Szkoły mogliśmy prześledzić losy policyjnej formacji od czasu jej powołania w 1919 roku.
 7. 2 grudnia 2019 r. i 5 lutego 2020 r. odbyły się spotkania klasy VII S oraz VII A z przedstawicielem zawodu lekarza – panem dr Andrzejem Dębowskim. Nasz Gość opowiedział nam o swojej profesji. Wiemy już, jakie cechy osobowości i predyspozycje powinniśmy przejawiać do wykonywania tego zawodu. Znamy też możliwości ścieżki edukacyjnej zawodów medycznych. Dziękujemy za ciekawe przedstawienie charakterystyki zawodu!
 8. 5 lutego 2020 r.  klasy ósme uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali nam ofertę edukacyjną swojej szkoły. Poznaliśmy różne kierunki kształcenia, tradycje, zapoznaliśmy się z zajęciami dodatkowymi, kursami i szkoleniami, które ta placówka realizuje. … I choć przez chwilę mogliśmy poczuć, jak wygląda nauka w darłowskiej szkole!
 9. W dniach 27 listopada i 18 grudnia 2019 r. oraz 19 lutego br., w ramach doradztwa zawodowego, ósmoklasiści uczestniczyli w lekcjach wychowawczych w Sądzie Rejonowym w Słupsku, umożliwiających uczniom bezpośrednią obserwację rozpraw sądowych w Wydziale Rodzinnym. Dzięki takiej formie zajęć nasi uczniowie mogli zaznajomić się z wyjątkowym zawodem i specyfiką pracy dwóch pań sędzi – Olgi Kurowskiej oraz Edyty Sokołowskiej. Mogli też poznać inne zawody, takie jak: prawnik, radca prawny i protokolant sądowy. To były wyjątkowe lekcje zawodoznawcze!
 10. 3 marca 2020 r. marynarz, pan Paweł Malinowski, zaznajomił uczniów z charakterystyką swojej pracy na morzu. Przedstawił specyfikę zawodu i możliwości ścieżki edukacyjnej dla zawodu marynarza i jemu pokrewnych. Powiedział również, jakie cechy charakteru i predyspozycje powinna posiadać osoba pracująca na morzu. Dziękujemy za interesującą lekcję zawodoznawczą!
 11. Dnia 11 marca 2020 r. odbyło się spotkanie klas ósmych z przedstawicielami Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku. Uczniowie i nauczyciele „Mechanika” zaprezentowali nam swoją ofertę edukacyjną. Dzięki niej poznaliśmy kierunki kształcenia, zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia, które szkoła realizuje. Tym razem mogliśmy pouczyć się tak jak uczniowie technikum!