Aktualności

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty, 16, 17, 18 czerwca br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych. Nie odbywają się zajęcia opiekuńcze w szkole ani nauczanie zdalne. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie klas ósmych.