Aktualności

Szczegółowy, ramowy opis i harmonogram działań, który może w indywidualnych szkolnych programach ulec modyfikacji:

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Godzina

 Forma zajęć

09:00

 Zbiórka uczestników półkolonii – zapoznanie dzieci z regulaminem półkolonii, zasadami BHP, zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, planem dnia

 09:30

 Drugie śniadanie

09:45

Gry i zabawy integrujące grupę.

Zajęcia profilaktyczne przewidziane programem półkolonii:

- zajęcia z elementami socjoterapii,

- profilaktyka uzależnień.

 10:30

Zajęcia rekreacyjne: imprezy turystyczne, imprezy sportowe                                     i sprawnościowe, gry i zabawy towarzyskie, konkursy, zabawy przy muzyce, zajęcia plastyczne.

14:00

 Obiad

 14:30

 Relaksacja

15:00

Zajęcia w grupach: tworzenie kroniki, konkursy propagujące zdrowy styl życia, zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych.

16:00

 Pożegnanie