Aktualności

Dostosowujemy sposób organizacji nauki do nowej sytuacji. Bez Waszego zaangażowania zdalne nauczanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dlatego:

  1. Pozostańcie w stałym kontakcie z Waszymi nauczycielami, którzy pokierują Waszą pracą, poinformują o sposobach oceniania.
  2. Pracujcie systematycznie.
  3. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
  4. Wszelkie wątpliwości co do treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom.