Aktualności

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach organizujemy zdalne nauczanie według następujących zasad:

  1. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu.
  2. Nauczanie zdalne stwarza możliwość zrealizowania celów nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
  3. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:

-materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
-zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
-dziennik elektroniczny;
-komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
-media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
-lekcje online;
-programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
-zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
-podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
-kontakt telefoniczny z nauczycielem.

  1. Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli, wykonują zadane prace i odsyłają je nauczycielom według zasad określonych przez nauczyciela.
  2. Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
  3. Systematycznie realizujemy tematy oraz zadania zgodnie z podstawa programową i rozkładem zajęć.
  4. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy i wspierać w wykonywaniu zadanych prac.
  5. Należy być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.