Aktualności

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce zawiesza od 12 marca zajęcia dydaktyczno- wychowawcze do 25 marca 2020 r. W szczególnych wypadkach zapewniamy zajęcia opiekuńcze w dniach 12 i 13 marca 2020 r. Od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

Jednocześnie prosimy o pozostanie uczniów w domach w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Informujemy, że na chwilę obecną bez zmian pozostaje organizacja roku szkolnego.

Informujemy, że Rodzice dzieci do lat 8 maja prawo wystąpić o zasiłek opiekuńczy w przypadku dziecka zdrowego, natomiast w przypadku dziecka chorego przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 14.