Aktualności

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DLA KLAS I - VIII

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

02 WRZEŚNIA 2019 O GODZ. 9.00

NA BOISKU SZKOLNYM