Aktualności

5 czerwca uczniowie klas VI wzięli udział w „Debacie”, która miała charakter krótkiej interwencji profilaktycznej. Jej zadaniem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  

Program profilaktyczny „Debata” oparty jest na trzech strategiach:

STRATEGIA I – Korekta przekonań normatywnych – jest osią całego programu. Ta strategia jest realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odkrywanie jej wyników, co ujawnia faktyczne, a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie oraz postawy pro – abstynenckie. Strategia I dotyczy również wyboru zabawy na trzeźwo, burzy stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu.

STRATEGIA II – Kształtowanie systemu wartości – następuje w momencie ukazania sprzeczności picia z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich.

STRATEGIA III – Wiedza o realnych konsekwencjach – pojawia się w momencie analizy następstw używania narkotyków i alkoholu. Polega także na ukazaniu młodzieży niewidocznych strat rozwojowych dotyczących zwłaszcza kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.

Autorem programu jest pan Krzysztof Wojcieszek, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W naszej szkole realizatorem „Debaty” była pani Kinga Tomasik, której serdecznie dziękujemy za promowanie zachowań prozdrowotnych w usteckiej Jedynce.