Aktualności

30 maja, na boisku szkolnym Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, odbył się III Finał Olimpiady Pierwszej Pomocy organizowany przez Starostwo Powiatowe, Pogotowie Ratunkowe oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Patronat nad imprezą objęli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Starosta Słupski Paweł Lisowski. Ponadto w organizacji przedsięwzięcia wspomagali powiat: Akademia Pomorska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, a także służby mundurowe regionu słupskiego – wojsko, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja.

W olimpiadzie wzięło udział 26 ekip uczniowskich ze Słupska i powiatu słupskiego. Ich zadaniem było udzielenie pomocy poszkodowanym w rozmaitych zdarzeniach - nagłe zatrzymanie krążenia, krwotok z nosa, a także ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji ze względu na odniesiony uraz. 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce w składzie: Aleksandra Czechowicz, Alicja Maciejuk, Sandra Gącik, Maja Zaborowska oraz Michał Nowacki zakwalifikowała się do ścisłego finału olimpiady, w którym znalazło się 10 najlepszych zespołów. W ostatecznej rywalizacji zajęła VI miejsce. Finałowa konkurencja polegała na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu, który doznał wielu urazów. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia ratownicy byli zmuszeni nieustannie modyfikować swoje działania. Opiekunem naszej grupy był pan Arnold Szczucki.

Olimpiadzie towarzyszyło wiele imprez. Odbyły się m.in. pokaz Państwowej Straży Pożarnej symulujący wypadek komunikacyjny, bieg przełajowy Agrocross, wystawy sprzętu ratowniczego, pożarniczego, wojskowego oraz policyjnego. Zaprezentowano też pokaz tresury psów.