Aktualności

         Od 11.03. do 22.03.2019 r. nauczyciele języka niemieckiego, Hanna Winiarz i Arnold Szczucki, przeprowadzili quiz o krajach niemieckojęzycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VI – VIII.       

Młodzież otrzymała 48 pytań, na które musiała odpowiedzieć w ciągu godziny lekcyjnej. Pytania obejmowały takie dziedziny jak: kultura, polityka, geografia, historia, sport, muzyka oraz przemysł i dotyczyły Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Większość uczniów osiągnęła ponad 60% poprawnych odpowiedzi.

Najlepsi w szkole okazali się:

I miejsce ex aequo Iwo Miśkowiak     z klasy VII B     39/48 pkt (81%)

                         Mateusz Puchała z klasy VIII B     39/48 pkt (81%)

II miejsce               Borys Basiński     z klasy VIII B   37/48 pkt (77%)

III miejsce             Aleksandra Klejna z klasy VII S     32/48 pkt (67%)  

Najlepsi uczniowie otrzymają oceny celujące z języka niemieckiego. Serdecznie gratulujemy!!!

quiz o krajach niem