Aktualności

Kolejna wycieczka ósmych klas w ramach doradztwa zawodowego. Tym razem w dniach 5 i 19 października odwiedziliśmy firmę MARKOS w Głobinie. Mieliśmy możliwość zobaczenia struktury i specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach. Instruktor zawodu, Pani Małgorzata Skwierawska opowiedziała nam o działalności firmy, a zwiedzając ją, mogliśmy przyjrzeć się poszczególnym działom produkcji, tj. produkcji obudów elektrowni wiatrowych, produkcji łodzi ratunkowych i turystycznych i wyrobom z laminatu jak np. konstrukcje jachtów czy osłony dźwiękochłonne. Zapoznaliśmy się z takimi zawodami jak: szkutnik, lakiernik, elektryk, monter silników, informatyk czy instruktor zawodu. To była interesująca wycieczka.