Aktualności

Jak co roku, śpiewająco i po angielsku, nasi uczniowie zmagali się w Szkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej „YOU CAN SING”. Tradycyjnie, jury w składzie: Karina Werra, Janusz Werra, Kamila Komorowska, Dorota Grześ oraz goście - absolwenci naszej szkoły - Katarzyna Dacków oraz Mateusz Werra, miało trudny orzech do zgryzienia. Zanim więc ogłoszono werdykt, obrady trwały długo i były bardzo burzliwe. Ostatecznie przewodnicząca jury zdecydowała o przyznaniu nagród ex aequo w drugiej kategorii, klas IV- VII. 

Po wysłuchaniu 19 utworów nagrody i wyróżnienia otrzymali następujący wykonawcy:
GRAND PRIX – Natalia Łepkowska

W kategorii klas I-III
I m-ce – Klaudia Dzedzej
II m-ce – Anna Ćwigoń- Szymczak
III m-ce – Abigail Pawłowska
Wyróżnienia otrzymały: Maria Luniak i Zuzanna Chyżyńska.

W kategorii klas IV-VII
I m-ce – Paulina Bąbelek i Marika Majchrzak
II m-ce – Natalia Nikodemska i Kornelia Lisińska
III m-ce – Hanna Żyłka i Katarzyna Gumbis
Wyróżnienia otrzymały: Anna Ocha i Marianna Kargul.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!