Aktualności

Wolontariat w naszej szkole pod opieką p. Doroty Grześ działa bardzo aktywnie. W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy już udział w takich akcjach charytatywnych jak:

  • ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK na pomoc dla Jakuba Jankowskiego ze Świątkowa - od 5 lat wspieramy rodzinę chłopca w rehabilitacji i zakupie sprzętu specjalistycznego,
  • SZKOŁO POMÓŻ I TY- sprzedaż kalendarzyków na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie słabowidzących i niesłyszących; do tej pory zebraliśmy kwotę 210 złotych,
  • FUNDACJA KHEMARA- odpowiedzieliśmy na apel pani Marty Ćwigoń - Karbowskiej, organizując zbiórkę ubrań letnich i zimowych zabawek oraz artykułów papierniczych i szkolnych dla potrzebujących dzieci z Kambodży,
  • AKCJA „DLA JÓZIA” – pomoc finansowa dla rodziny 12-letniego ucznia z pobliskiej miejscowości chorującego na białaczkę limfoblastyczną; sprzedając słodkości i ozdoby świąteczne do tej pory zgromadziliśmy kwotę 5874,14 zł.
  • GÓRA GROSZA 2019 – trwa zbiórka drobniaków na potrzeby akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest pomoc domom dziecka oraz rodzinom zastępczym w sprawowaniu opieki nad wychowankami najbardziej potrzebującymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za okazane serce oraz aktywny udział w przeprowadzanych przez nas akcjach.