Aktualności

3 grudnia nasi nauczyciele uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Dziekana Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Tematem konferencji była „Profilaktyka problemów społecznych dzieci i młodzieży oraz aspekty prawne”.
Konferencja miała na celu wsparcie kadry pedagogicznej w pracy z uczniami w zakresie działań profilaktycznych dotyczących zachowań niepożądanych (ryzykownych) społecznie, przedstawienie wybranych sposobów oraz metod kształtowania podstawowych wartości społecznych i pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży.
Poruszono takie tematy jak:
- Problemy społeczne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym/rówieśniczym i rodzinnym.
- W jaki sposób zapobiegać problemom społecznym dzieci i młodzieży?
- Współpraca szkoły z sądem w świetle prawa i praktyki sądowej.

Konferencja została zorganizowana w celu podjęcia próby wskazania, jak zaradzić niektórym problemom, przedstawiając praktyczne sposoby i metody pracy specjalistów i praktyków oraz zaznaczyć istotną rolę współpracy szkoły z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, np. z sądem rodzinnym w celu wspomagania szkół w pracy z uczniami i kontaktach z rodzinami dzieci dotkniętych problemem.