Aktualności

Szanowni Państwo!

    Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy placówek, które otrzymały wsparcie finansowe dla biblioteki w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ma on na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu za kwotę 15 000 zł zostało zakupionych do naszej szkolnej biblioteki ponad 800 książek. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji oferowanych na rynku wydawniczym.

      Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też ważnym zadaniem szkoły oraz domu jest wytworzenie u dziecka silnej motywacji do czytania, sprawienie, by było ono zajęciem atrakcyjnym. Kontakt z książką powinien zaspokajać pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno emocjonalne, jak i intelektualne.
   Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma bowiem miejsce w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym utrwala się u małych czytelników zamiłowanie do książek. Błędnym przekonaniem rodziców jest zaniechanie głośnego czytania dziecku wraz z rozpoczęciem przez niego nauki w szkole. Opiekun kieruje się wówczas przekonaniem, że gdy pociecha nauczy się czytać, powinna to robić samodzielnie. Nic bardziej mylnego!

   Podczas wspólnej lektury książki najważniejsza jest bliskość z dzieckiem. Przytulając je, stwarzamy mu poczucie bezpieczeństwa i budujemy zaufanie do świata. Dziecko czuje się ważne   i akceptowane, a te uczucia są bezcennym fundamentem na całe życie.

     Wspólne czytanie może także pomagać w wychowywaniu. W książkach można znaleźć sytuacje, które służyć nam będą jako przykład rozwiązania konkretnych problemów, z którymi boryka się nasza pociecha. Dobra literatura dla dzieci daje prawidłowe wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków potomka.

      Kiedy dziecko staje się nastolatkiem, zachodzą istotne zmiany w wielu sferach jego życia. Wydaje się, że czas wspólnego czytania minął już bezpowrotnie. Ale czy na pewno? Książka może stać się jednym z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi nastolatka. Może podtrzymywać i kształtować prawidłowe relacje między rodzicami a ich dorastającym dzieckiem. W tym czasie przeżywa ono nie tylko okres buntu, jego rozwojowi towarzyszy również wzrost wrażliwości zmysłów, bardzo intensywnie rozwija się wyobraźnia. Proces ten może być wzmacniany i prawidłowo kierowany, między innymi poprzez dobór odpowiedniej literatury oraz zachętę do czytania.

     Trudne może się okazać kontynuowanie głośnego czytania dziecku na tym etapie. Warto jednak zaproponować wieczorne wspólne czytanie i wymienianie się uwagami, spostrzeżeniami, głośne odczytywanie interesujących czy humorystycznych fragmentów książek. Lektura może stać się wstępem do dalszych rozmów o wielu istotnych sprawach, problemach, z jakimi stykamy się w codziennym życiu. Po pewnym czasie zauważymy, że poprzez czytanie i obcowanie z książką nasze relacje z dzieckiem mogą się zacieśnić, pozwolą nam zrozumieć świat nastolatka, zapewnią autentyczną radość i satysfakcję.

      Nie zapominajmy więc o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom.
Czytanie:

 1. Uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.
 2. Pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaka go spotyka.
 3. Ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji.
 4. Wzbogaca słownictwo.
 5. Rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia.
 6. Umacnia więź z rodzicami i dziadkami.
 7. Rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną.
 8. Daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami.
 9. Pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami.
 10. Kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości.
 11. Pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.