Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych w Ustce, informuje, że z dniem 30 listopada 2018 r. mija termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300,00 zł.) – świadczenie to przysługuje uczniom niezależnie od dochodu rodziny do 20 roku życia uczącym się w szkołach podstawowych (od klasy I), szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem własnego banku lub osobiście w siedzibie MOPS w Ustce p.nr 2.