Aktualności

14 września klasa VIs wraz z wychowawczynią panią Joanną Borkowską wzięła udział w działaniach projektu: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.

W ramach 5 zadania realizowanego przez miasto, tj. „Zagospodarowania terenu parku u zbiegu ulic: Wilczej i Kościelniaka”, nasi uczniowie posadzili 14 drzewek owocowych pod nadzorem Nadleśnictwa Ustka oraz Urzędu Miasta w Ustce.

Zakończenie akcji zwieńczyła pogadanka edukacyjna na temat roli drzew w otaczającej nas przyrodzie. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów drobne upominki promujące nasze miasto.