Aktualności

Aktualności

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Kadet (klasy 7 i 8) 25.05.2020 godz. 14:00

02.06.2020 (wtorek) godz. 16:30

Beniamin (klasy 5 i 6)

25.05.2020 godz. 16:30

03.06.2020 (środa) godz. 16:30
Maluch (klasy 3 i 4) 26.05.2020 godz. 14:00

04.06.2020 (czwartek) godz. 16:30

Żaczek (klasy 2) 26.05.2020 godz. 16:30

05.06.2020 (piątek) godz. 16:30

Loginy i hasła do platformy zostaną przekazane uczniom za pomocą edziennika przez wychowawców w klasach klas II i III oraz nauczycieli matematyki w klasach IV-VIII.

W załączniku znajduje się instrukcja logowania do platformy. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

informuje o tworzeniu oddziału mistrzostwa sportowego

o profilu lekka atletyka w SP1  w roku szkolnym 2020/2021.

Oferta skierowana jest do uczniów obecnych klas III, zainteresowanych i utalentowanych sportowo.

Rodziców uczniów klas III zainteresowanych ofertą prosimy o zgłoszenie chęci zapisania dziecka do klasy mistrzostwa sportowego telefonicznie pod nr 59 8144624 w godz. 8.00 – 13.00 w dniach 28.04.2020 – 26.05.2020r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły w terminie pozwalającym na przeprowadzenie testów sprawnościowych.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

https://www.kuratorium.gda.pl/wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r/

 

Dostosowujemy sposób organizacji nauki do nowej sytuacji. Bez Waszego zaangażowania zdalne nauczanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dlatego:

 1. Pozostańcie w stałym kontakcie z Waszymi nauczycielami, którzy pokierują Waszą pracą, poinformują o sposobach oceniania.
 2. Pracujcie systematycznie.
 3. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 4. Wszelkie wątpliwości co do treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom.

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach organizujemy zdalne nauczanie według następujących zasad:

 1. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Nauczanie zdalne stwarza możliwość zrealizowania celów nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
 3. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:

-materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
-zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
-dziennik elektroniczny;
-komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
-media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
-lekcje online;
-programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
-zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
-podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
-kontakt telefoniczny z nauczycielem.

 1. Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli, wykonują zadane prace i odsyłają je nauczycielom według zasad określonych przez nauczyciela.
 2. Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 3. Systematycznie realizujemy tematy oraz zadania zgodnie z podstawa programową i rozkładem zajęć.
 4. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy i wspierać w wykonywaniu zadanych prac.
 5. Należy być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.