Aktualności

Aktualności

W bieżącym roku szkolnym ustecka „Jedynka” przystąpiła do konkursu  „STOP UZALEŻNIENIOM! UCZEŃ WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”. W okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. podejmowaliśmy różne zadania w walce o certyfikat.

Jako pierwsza wyzwanie podjęła klasa IVA. Uczniowie wraz z wychowawcą i pedagogiem szkolnym wzięli udział w programie profilaktycznym „BIEG PO ZDROWIE”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w kontekście szkodliwości palenia papierosów oraz e-papierosów. Na zajęciach czwartoklasiści rozwijali umiejętności asertywnego zachowania się w zakresie uzależnień, poznali pomocne słowa w obronie swoich praw i obrony własnego zdania.  Tworzyli komiksy, scenki, w których wykazywali się postawą asertywną, kiedy ktoś zachęcał ich do palenia bądź próbował przy nich zapalić papierosa.

W okresie od listopada do marca nasi uczniowie brali udział w wielu spotkaniach profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych. W ramach projektu „PRAWO#ZDROWIE#ALLMYLIFE” klasy VIII spotkały się z policjantem i pracownikiem sanepidu, zaś klasy VI-VIII z psychologiem oraz pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. W czasie tych spotkań toczyły się liczne rozmowy na temat zachowań ryzykownych, konsekwencji zdrowotnych, społecznych oraz prawnych wynikających z posiadania i zażywania substancji szkodliwych. Dyskutowano o znaczeniu czynników chroniących, tj. budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych, więzi rodzinnych, wysokim poczuciu własnej wartości, konstruktywnych modelach spędzania czasu wolnego. Uczniowie uzyskali także informacje na temat poszukiwania pomocy w sytuacjach trudnych.

Dla rodziców uczniów klas VIII zostało zorganizowane spotkanie z policjantem, który poszerzył ich wiedzę z zakresu substancji uzależniających, symptomów demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Klasy V i VI przystąpiły do rekomendowanego programu profilaktycznego „DEBATA”, którego celem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu oraz towarzyszącym temu konsekwencjom, a także promowanie postawy trzeźwości. Z kolei uczniowie klas VII i VIII podjęli dyskusję w programie „SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH”, który uświadomił młodzieży zagrożenia wynikające z korzystania ze środków uzależniających, a także rozbił mity na ich temat. Oprócz dostarczenia uczniom wiedzy na temat „dopalaczy” prowadzący poruszyli tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Chętni uczniowie z klas VII I VIII podjęli się trudnego zadania, którego celem było przygotowanie pracy pisemnej na temat uzależnień: „Kiedy kończy się zabawa, a zaczyna uzależnienie.” Wpłynęło wiele prac, które dodatkowo zostały nagrodzone oceną z języka polskiego.

          Do działania w zakresie przygotowania plakatu profilaktycznego zgłosiło się wiele klas. Niektórym uczniom udało się wykonać zadanie pod czujnym okiem wychowawcy, jeszcze będąc w szkole, zaś pozostali dzielnie pracowali w swoich domach. Malowali prace i wykonywali zdjęcia, na których pokazywali, jak można spędzać swój wolny czas bez telefonu komórkowego. Przygotowane plakaty zostaną zaprezentowane już w nowym roku szkolnym, na górnym holu.

Pomimo zamknięcia szkół i realizacji zdalnego nauczania nasi uczniowie oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Dzięki ich determinacji udało się naszej szkole uzyskać tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”

 

Koordynator konkursu: Edyta Mirańska

 

           

 

 

 

 

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach uczniów naszej szkoły.  Zdolni matematycy, fizycy, chemicy i angliści przynieśli chlubę usteckiej „Jedynce”. Oto ich osiągnięcia:

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2020

 W kategorii Żaczek (klasa 2):

Bardzo dobry wynik: Klaudia Dzedzej

Wyróżnienia: Paweł Nikodemski, Hanna Kierzkowska

 W kategorii Maluch (3 klasa):

Bardzo dobry wynik: Lena Szwarc, Igor Szwarc

 W kategorii Maluch (4 klasa):

Wyróżnienie: Stanisław Lipczyński

 W kategorii Beniamin (klasa 5):

Bardzo dobry wynik: Alicja Kowalska

Wyróżnienie: Dawid Sawicki

 W kategorii Beniamin (klasa 6):

Wyróżnienia: Piotr Zarzycki, Hanna Żyłka

 W kategorii Beniamin (klasa 7):

Wyróżnienia: Natalia Zając, Victoria Świtka

 W kategorii Kadet (klasa 8):

Wyróżnienia: Maciej Mazur, Aleksandra Klejna, Mateusz Kempa

Opiekunowie wymienionych uczniów to: p. Aurelia Majchrzak, p. Marta Malinowska, p. Krzysztof Woźniak, p. Beata Arcimowicz oraz  p. Iwona Błądkowska.

 Ogólnopolski Konkurs „Liga Matematyczna”

Naszą szkołę reprezentowało troje finalistów: Maciej Mazur, Aleksandra Klejna oraz Piotr Zarzycki.

Wyróżnienia zdobyli: Maciej Mazur i Piotr Zarzycki.

 Opiekunowie matematyków to: p. Beata Arcimowicz, p. Iwona Błądkowska oraz p. Krzysztof Woźniak.

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – XX edycja

 5 osób uzyskało dobry wynik = III miejsce w kraju:

Victoria Świtka, Iwo Miśkowiak,  Oliwier Sieciński, Olivia Świtka, Julia Szmit i Julia Sobków.

Opiekunowie uczniów to: p. Kamila Komorowska, p. Ewelina Pietrzyk, p. Dorota Grześ oraz p. Jadwiga Szewczyk.

 Ogólnopolski Konkurs GALILEO chemiczny

Victoria Świtka – 18 miejsce w kraju

Hanna Kargul – 23 miejsce w kraju

 Opiekun uczennic: p. Anna Szydloch.

Ogólnopolski Konkurs EDI - PANDA chemiczny

Sara Czaplińska – 19 miejsce w kraju

Nikola Skrajewska – 21 miejsce w kraju

 Opiekun dziewczynek: p. Anna Szydloch.

 Ogólnopolski Konkurs GALILEO fizyczny

 Aleksandra Klejna – 19 miejsce w kraju

 Opiekun uczennicy: p. Anna Szydloch.

 Ogólnopolski Konkurs EDI - PANDA fizyczny

 Maciej Mazur – 13 miejsce w kraju

Victoria Świtka – 17 miejsce w kraju

Opiekun uczestników: p. Anna Szydloch.

 Wojewódzki Konkurs „W stronę gwiazd” – Centrum Hewelianum

 II miejsce – Aleksandra Klejna i Magdalena Skok

III miejsce – Marika Majchrzak

Opiekun uczennic: p. Anna Szydloch.

 

Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki, fizyki, chemii, a także języków obcych!

WYDARZENIA W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH SIÓDMYCH I ÓSMYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. 25 października 2019 r. klasa VIII B spotkała się z przedstawicielem zawodu księgowej. Pani Monika Stodoła opowiedziała uczniom o swojej profesji, jej plusach i minusach. Omówiła wymagane ścieżki edukacyjne, możliwości pracy i potencjalne drogi awansu zawodowego. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i możliwość zapoznania się z zawodem księgowej.
 2. W dniach 29 i 30 października 2019 klasy siódme i ósme miały możliwość uczestniczenia w Dniach Otwartych Placówki Straży Granicznej w Ustce. Mogliśmy dzięki temu poznać bliżej specyfikę zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej. Ponadto obejrzeliśmy wystawę mobilną pt. „Na granicy czuwa Straż Graniczna 1929 – 1939”, pokaz pojazdów i sprzętu służbowego, mobilną strzelnicę oraz tresurę psa służbowego. To była bardzo ciekawa wycieczka zawodoznawcza!
 3. 7 listopada 2019 r. klasę VII B odwiedził przedstawiciel zawodu marynarza. Pan Dawid Jachimczyk opowiedział uczniom o pracy na morzu. Przedstawił specyfikę zawodu i możliwości ścieżki edukacyjnej dla marynarza oraz profesji jemu pokrewnych. Zdradził nam również, jakie cechy charakteru i predyspozycje powinien posiadać każdy pracujący na morzu. Dziękujemy za ciekawą i mądrą lekcję zawodoznawczą!
 4. 21 listopada 2019 r., w ramach doradztwa zawodowego, uczniowie klasy VIII B pojechali na wycieczkę do firmy MARKOS w Głobinie. Lekcja edukacyjna zorganizowana na terenie tej firmy umożliwiła uczniom zapoznanie ze specyfiką zawodu budowniczego łodzi motorowych i żaglowych – w kontekście teoretycznym i praktycznym. Poznaliśmy też takie zawody jak: informatyk, menager, instruktor zawodu, elektryk, lakiernik, operator CAT, spawacz czy monter. Możliwość zwiedzenia firmy MARKOS pozwoliła naszym uczniom zaznajomić się z charakterem pracy z zakresu produkcji wyrobów kompozytowych.
 5. 22 listopada 2019 r. oraz 20 lutego 2020 r. miały miejsce spotkania klasy VII A, VII S oraz VII B z przedstawicielami służb mundurowych. Dzięki nim poznaliśmy teoretyczne i praktyczne aspekty pracy żołnierza zawodowego. Wiemy już, jakie kryteria powinniśmy spełniać, żeby zostać żołnierzem zawodowym. Wiemy również, jakie szkoły umożliwiają nam przygotowanie do tego zawodu. To były interesujące zajęcia!
 6. 26 listopada 2019 r. uczniowie klasy VII A uczestniczyli w Dniach Otwartych Szkoły Policji w Słupsku. W tym dniu do zwiedzania udostępniono nam większość obiektów dydaktycznych. Mogliśmy dzięki temu zapoznać się z warunkami, w jakich policjanci uczą się na co dzień. Widzieliśmy także pokaz umiejętności psa służbowego. W Izbie Kryminalistycznej obejrzeliśmy również zbiory, które pochodzą z ubiegłego wieku, a w Izbie Tradycji i Historii Szkoły mogliśmy prześledzić losy policyjnej formacji od czasu jej powołania w 1919 roku.
 7. 2 grudnia 2019 r. i 5 lutego 2020 r. odbyły się spotkania klasy VII S oraz VII A z przedstawicielem zawodu lekarza – panem dr Andrzejem Dębowskim. Nasz Gość opowiedział nam o swojej profesji. Wiemy już, jakie cechy osobowości i predyspozycje powinniśmy przejawiać do wykonywania tego zawodu. Znamy też możliwości ścieżki edukacyjnej zawodów medycznych. Dziękujemy za ciekawe przedstawienie charakterystyki zawodu!
 8. 5 lutego 2020 r.  klasy ósme uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali nam ofertę edukacyjną swojej szkoły. Poznaliśmy różne kierunki kształcenia, tradycje, zapoznaliśmy się z zajęciami dodatkowymi, kursami i szkoleniami, które ta placówka realizuje. … I choć przez chwilę mogliśmy poczuć, jak wygląda nauka w darłowskiej szkole!
 9. W dniach 27 listopada i 18 grudnia 2019 r. oraz 19 lutego br., w ramach doradztwa zawodowego, ósmoklasiści uczestniczyli w lekcjach wychowawczych w Sądzie Rejonowym w Słupsku, umożliwiających uczniom bezpośrednią obserwację rozpraw sądowych w Wydziale Rodzinnym. Dzięki takiej formie zajęć nasi uczniowie mogli zaznajomić się z wyjątkowym zawodem i specyfiką pracy dwóch pań sędzi – Olgi Kurowskiej oraz Edyty Sokołowskiej. Mogli też poznać inne zawody, takie jak: prawnik, radca prawny i protokolant sądowy. To były wyjątkowe lekcje zawodoznawcze!
 10. 3 marca 2020 r. marynarz, pan Paweł Malinowski, zaznajomił uczniów z charakterystyką swojej pracy na morzu. Przedstawił specyfikę zawodu i możliwości ścieżki edukacyjnej dla zawodu marynarza i jemu pokrewnych. Powiedział również, jakie cechy charakteru i predyspozycje powinna posiadać osoba pracująca na morzu. Dziękujemy za interesującą lekcję zawodoznawczą!
 11. Dnia 11 marca 2020 r. odbyło się spotkanie klas ósmych z przedstawicielami Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku. Uczniowie i nauczyciele „Mechanika” zaprezentowali nam swoją ofertę edukacyjną. Dzięki niej poznaliśmy kierunki kształcenia, zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia, które szkoła realizuje. Tym razem mogliśmy pouczyć się tak jak uczniowie technikum!

 

Mamy AKTUALNE rozporządzenie MEN dotyczące terminów procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Oto link do treści wiadomości na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 oraz najważniejsze informacje na dziś:


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

W załączeniu przesyłam również do zapoznania terminy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

W razie pytań służę pomocą i czekam na kontakt.
Pozdrawiam ciepło Was kochani i Rodziców
Sylwia Nowaczyk

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty, 16, 17, 18 czerwca br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych. Nie odbywają się zajęcia opiekuńcze w szkole ani nauczanie zdalne. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie klas ósmych.