Aktualności

Aktualności

Informujemy, że biblioteka szkolna od 30 listopada do 22 grudnia będzie otwarta w następujących godzinach:

Poniedziałek 14:00 - 17:00
Wtorek 14:00 - 17:00
Środa 14:00 - 17:00
Czwartek 14:00 - 17:00

W pozostałe dni i godziny, chęć wypożyczeń/zwrotów lektur/książek, proszę najpierw skonsultować z sekretariatem szkoły.

Przypominamy jednocześnie, iż kwarantannie podlegają wszystkie zwracane do biblioteki książki.

Po raz pierwszy w ośmioletniej historii #CodeWeek Polska nie tylko znalazła się na podium, ale zajęła pierwsze miejsce w tej europejskiej rywalizacji! To ogromny sukces, którego nie byłoby bez Waszego zaangażowania! 

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności.  

Programowanie pozwala także rozwijać kompetencje takie jak myślenie obliczeniowe, rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz pracę zespołową, które zdecydowanie przydadzą się każdemu. 

Nasi uczniowie podczas lekcji informatyki z entuzjazmem zgłębiali tajniki programowania, tworzyli własne projekty oraz gry. Rywalizowali na szczeblu klasowym kto pierwszy zaprogramuje i rozwiąże zagadki przechodząc kolejne poziomy gry „Minecraft”. Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy. A szkoła certyfikat. 

 

14 października społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce  powiększyła się o nowych uczniów. W tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. To ważne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej szkoły. Wśród zaproszonych na uroczystość gości powitano panią dyrektor Bogumiłę Lenard, panią wicedyrektor Dorotę Dragan, wychowawców oraz  rodziców, którzy z dumą obserwowali swoje pociechy.

Przed częścią oficjalną dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny. Umiliły czas gościom zebranym w auli wierszykami oraz piosenkami o tematyce szkolnej. Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie na ucznia usteckiej „Jedynki”. Ceremoniału dokonała symbolicznym ołówkiem pani dyrektor. Od tej chwili dzieci z klas pierwszych stały się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły.  

Wychowawczynie klas pierwszych – pani Marta Malinowska i pani Iwona Siemaszko - Kaszuba wręczyły uczniom legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i medale, a rodzice - słodkości. 

Tę wyjątkowo wzruszającą uroczystość poprowadziła pani Ewelina Pietrzyk. O stronę muzyczną zadbali państwo Karina i Janusz Werra. Autorką przepięknej dekoracji była pani Agnieszka Babieracka.

Wszystkich pierwszoklasistów witamy w naszych szeregach, życząc im samych szóstek!

 

Jednym z najważniejszych praw demokracji jest możliwość wybierania swoich przedstawicieli do organów władzy. Jak co roku, we wrześniu, odbyła się więc w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z regulaminem wyborczym do rywalizacji stanęło aż 18 kandydatów z klas 4-8. Wkrótce korytarze szkolne ozdobiły oryginalne plakaty, zdjęcia, hasła i obietnice przedwyborcze.

Wszyscy czekali jednak na 25 i 28 września, kiedy każdy uczeń mógł w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym oddać swój głos na karcie wyborczej. W głosowaniu wzięło udział 280 uczniów, co stanowi 85 % ogółu uprawnionych. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

Na podstawie wyników głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

 1. Jakub Firkowski 6A – Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego (70 głosów)
 2. Hania Żyłka 7A – Zastępca Przewodniczącego (54 głosy)
 3. Alan Kępa 8A – Członek Rady Samorządu Uczniowskiego (39 głosów).

 

Równocześnie z wyborami do RSU miały odbyć się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyborcze szranki stanęło jednak tylko trzech uczniów z klasy 8A, w związku z czym Komisja Wyborcza ustaliła, że bezprzedmiotowe jest głosowanie. Dlatego w Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka będą nas reprezentowali:

 1. Alan Kępa 8A
 2. Lena Krawczyk 8A
 3. Martyna Paulus 8A

Wszystkim wybranym przedstawicielom społeczności uczniowskiej serdecznie gratulujemy!

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ogłasza część II

MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

w ramach projektu Zielonego Budżetu Ustki

pod nazwą

POMNIKI PRZYRODY w Ustce

 REGULAMIN

Cele konkursu:

 1. Poznanie drzew pomnikowych rosnących w Ustce, ich cech gatunkowych oraz miejsc występowania
 2. Popularyzacja lokalnej przyrody
 3. Zwrócenie uwagi na rolę drzew w tworzeniu mikroklimatu i krajobrazu w mieście
 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę

 

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

Adresaci konkursu

    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Ustce

 Warunki uczestnictwa:

Uczestnik musi odnaleźć na terenie Ustki (promenada i jej okolice) cztery pierwsze usteckie pomniki przyrody, które oznaczono tablicami. Następnie przystępuje do wykonania zadań w jednej lub w kilku kategoriach:

 1. Kategoria: Fotografia

Uczestnik przesyła po jednej fotografii każdego z czterech objętych w Ustce prawną opieką drzew (oznaczone pomniki przyrody). Zdjęcia te mogą obejmować całe drzewa lub tylko ich charakterystyczne fragmenty. Liczy się pomysł i oryginalność pracy. Zdjęcia wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.                                                                 

 1. Kategoria: Konkurs  Plastyczny pod nazwą:  “Pomniki Przyrody Jesienią” . Prace konkursowe  przedstawiają  wizje artystyczne wykonane dowolnymi technikami, np. malarstwo, grafika, rysunek, technika mieszana, kolaż. Format pracy A-3 lub A-4. Prace fotografujemy, wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy. Prace te zachowujemy na ewentualność oceny bezpośredniej.
 2. Kategoria: Konkurs Literacki “Drzewa w Ustce”. Praca napisana wierszem lub prozą do dwóch stron A-4. Prace wysyłamy drogą elektroniczną na adres konkursowy.

Kategoria: Album przedstawiający m.in. opis naszych drzew pomnikowych oraz ich cech gatunkowych. W sprawie dostarczenia prac albumowych kontaktujemy się z organizatorami za pomocą adresu konkursowego

Ogólne warunki konkursu i jego przebieg:

Do każdej pracy załączamy metryczkę zawierającą:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora

- szkoła, klasa

- zgoda rodziców na udział (patrz: załącznik)

Prace wysyłane drogą elektroniczną przekazujemy na adres konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     

 Każdy uczeń szkoły podstawowej w Ustce może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii prac konkursowych

Prace należy wysłać  do 7 grudnia 2020 r

*   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020

Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu organizator skontaktuje się z nim za pośrednictwem szkoły

 

Nagrody: 

Dla uczniów przewidziane są nagrody w postaci kart podarunkowych do Empiku, każda o wartości od 100 do 400 zł. Nagrody mogą się kumulować.

 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ustce oraz na stronie organizatora konkursu

 

Postanowienia końcowe:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.