Aktualności

Aktualności

Święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.

Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę.

Tym Katyń był ponad 81 lat temu. A czym jest dziś?

Dziś Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. To nakaz ustalenia nazwisk 3870 ofiar barbarzyńskiego mordu, które do dziś pozostają bezimienne (rozstrzelani w Mińsku). To dążenie do wyświetlenia pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne nie mogą pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci. Jest naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Bo tylko wtedy zbrodnia ta może stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń. Źródło: katyn.ipn.gov.pl

Odwiedź strony:

https://katynpromemoria.pl/ portal umożliwia zapalenie symbolicznego znicza konkretnej Ofierze. Jego zapalenie pozwala nie tylko oddać cześć spoczywającym w Katyniu, ale także – poprzez krótki biogram – poznać ich historię.

https://katyn.ipn.gov.pl/ portal poświęcony historii zbrodni katyńskiej

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zbrodnia-katynska portal zawierający „Teki edukacyjne IPN" - nauczyciele i uczniowie znajdą w nim źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989).

Obejrzyj filmy poświęcone Dniowi Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pewnego dnia w naszej w pracowni komputerowej pojawił się nowy sprzęt. Żółto-czerwone urządzenie, które kształtem przypomina prostopadłościan to drukarka 3D. Sprzęt został zakupiony przez szkołę w ramach projektu Erasmus+ „Coding is fun” .

Podczas niezwykłej lekcji zajęć komputerowych uczniowie klas drugich jako pierwsi mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób to narzędzie działa oraz jakie są jego możliwości. Wyobraźnia naszych wychowanków i sposób myślenia doprowadziły do prawidłowej analizy sposobu wydruku przestrzennego.  Uczniowie mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach z nowoczesnymi technologiami oraz o sposobie ich wykorzystania w codziennym życiu.  Podczas lekcji wydrukowaliśmy żyrafę, żabę oraz królika.  Uczniowie najbardziej zaangażowani otrzymali wydruki na pamiątkę 😊

Już niedługo zaprezentujemy możliwości drukarki 3D na spotkaniu online ze szkołami partnerskimi z projektu"Coding is Fun!". Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami i zachęcić do podobnych zajęć w szkołach w Belgii, Hiszpanii, Turcji i Porugalii.
 

{youtube}https://youtu.be/PKQSofKPnWY{/youtube}

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Źródło: ipn.gov.pl

Serwis IPN poświęcony historii i pamięci żołnierzy wyklętych:

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

Filmy przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiające sylwetki wybranych bohaterów podziemia niepodległościowego:

  • Danuta Siedzikówna „Inka”
  • Zdzisław Broński „Uskok”
  • Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
  • Anatol Radziwonik „Olech”
  • Hieronim Dekutowski „Zapora”
  • Marian Bernaciak „Orlik”

Materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia: 

  • wystawę „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” –https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/73624,Wystawa-Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-do-pobrania-PLEN.html,
  • serwis Żołnierze Wyklęci – https://www.polskieradio.pl/339,Zolnierze-wykleci. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/73624,Wystawa-Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-do-pobrania-PLEN.html,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI